Marzec 2021

30 marca 2021

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych AUE

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe i zawodowe z województwa podlaskiego, kształcące uczniów w kierunku logistyka do współpracy przy przygotowaniu uczniów do wykonywania pracy zawodowej. Dynamiczny rozwój segmentu usług logistycznych, powoduje, że brakuje pracowników w branży logistycznej na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw realiom, Akademia prowadzi działania na rzecz promocji zawodu logistyka organizując w dniu 22 […]

30 marca 2021

INFORMACJA dotycząca wyników końcowych etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 18.03; 23-24.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu okręgowego. Więcej: „Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i […]

30 marca 2021

Informacja w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty informuje, że zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 13 marca 2020r. wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Funkcję pełni Pani Wioletta Kowieska Zadania koordynatora: Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia […]

30 marca 2021

VIII Konkurs Literacki imienia Anny Markowej

Klub Humanistów działający przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa oraz Stowarzyszenie Schola Humana zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Literackiego imienia Anny Markowej. Celem konkursu jest rozwijanie talentów podlaskiej młodzieży i integracja środowisk szkolnych z akademickimi. Przede wszystkim jednak chodzi o przybliżenie postaci nieżyjącej już dziennikarki, pisarki, poetki i […]

30 marca 2021

Obsługa klientów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w czasie epidemii

W związku z trwającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, kierując się dobrem klientów oraz pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty utrzymuje organizację obsługi dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych. Do odwołania interesanci  przyjmowani są po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a […]

29 marca 2021

Program edukacyjny Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”

Ministerstwo Finansów po raz siódmy zaprasza do udziału w programie edukacyjnym „Finansoaktywni”. Tegoroczna misja programu brzmi: „Podatki. To się opłaca” i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Program skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów klas  5., 6., 7. i 8. szkół podstawowych z całej Polski. Obecna edycja programu ma […]

29 marca 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

26 marca 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r. Treść rozporządzenia

26 marca 2021

“Radości i boleści św. Józefa” – międzynarodowy konkurs plastyczny.

„Radości i boleści św. Józefa” międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci 6-letnich z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z całej Polski i zagranicy Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie pod honorowym patronatem Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Cele konkursu: […]

25 marca 2021

Kandydaci do nadania tytułu Honorowego Profesora Oświaty w 2021 r.

Podlaski Kurator Oświaty skierował do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego następujących kandydatów: Małgorzata Zofia Glińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie. Izabela Dobrzyńska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Białymstoku. Marzena Bogumiła Tekień – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 32 z […]

25 marca 2021

Rekrutacja na studia I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (dotychczas Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, rozpoczęła rekrutację na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej […]

25 marca 2021

Konkurs umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland „Nowe Technologie” Lublin 2021.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w konkursie umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland „Nowe Technologie”, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawodów przyszłości takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa. […]

25 marca 2021

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym

Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Ze względu na panującą epidemię w tegorocznej edycji Konkursu wprowadzono kilka zmian organizacyjnych. Najważniejszą jest ta, że pierwszy (szkolny) etap IX Ogólnopolskiego Konkursu […]

24 marca 2021

Zarządzenie Nr 22 /2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § 1. Powołuję zespół ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w składzie: Zbigniew Szpakowicz, starszy specjalista – przewodniczący zespołu, Wioletta Kowieska, dyrektor Wydziału Kadr […]

23 marca 2021

„Kampania Kolejowe ABC”

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania podczas bieżącej pracy szkół i przedszkoli z oferty edukacyjnej opracowanej w ramach projektu Urzędu Transportu Kolejowego „Kampania Kolejowe ABC” objętego patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Działania prowadzone w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” wpisują się w cele Europejskiego Roku Kolei – inicjatywę […]