Autor: Andrzej Mackiewicz

24 lutego 2021

Szkoła Dialogu

Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest uwrażliwianie uczniów na zagadnienia związane z tematyką historii, tradycji i kultury Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa. Do programu organizatorzy zapraszają uczniów w wieku 13-19 lat ze szkół podstawowych (7 i 8 klasy), ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii/wychowawczych, zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach i wsiach, które przed […]

23 lutego 2021

Wykłady informacyjne dotyczące służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego 1 Podlaska Brygada Terytorialna proponuje przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych wykładów informacyjnych online dla uczniów dotyczących służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zajęcia mogłyby się odbyć w ramach zajęć z wychowawcą lub przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wykładach można bezpośrednio kontaktować się z 1 Podlaską Brygadą Terytorialną, […]

22 stycznia 2021

Konkurs plastyczno-cyfrowy Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy  zaprasza nauczycieli, pedagogów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”, organizowanym we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ambasady Norwegii w Polsce. Udział w konkursie […]

20 stycznia 2021

I edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Złote Szkoły NBP”

18 stycznia 2021 r. Narodowy Bank Polski uruchomił ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Jego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Temat przewodni pierwszej edycji to „Giganci finansów osobistych”. Wszystkie wymagane zadania można […]

20 stycznia 2021

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Jednym z zadań Narodowego Banku Polskiego jest upowszechnianie wiedzy o ekonomii. Narodowy Bank Polski stara się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, stawiając przede wszystkim na edukację młodych. Inicjuje własne aktywności i włącza się w realizację różnorodnych projektów zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. Na stronie internetowej https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/index.html zamieszczono ofertę edukacyjną NBP realizowaną i tworzoną na […]

19 stycznia 2021

VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkota Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie Ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny. Celem konkursu jest  upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego oraz doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim. Konkurs […]

19 stycznia 2021

Konkurs legislacyjny

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs legislacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia […]

19 stycznia 2021

Informacja dotycząca realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Mając na względzie konieczność ochrony interesu osób podejmujących kształcenie w celu przekwalifikowania lub uzyskania/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w sytuacji obserwowanego w ostatnim okresie wzrostu aktywności nierzetelnych podmiotów szkoleniowych oferujących kursy wątpliwej jakości, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje (Pismo Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego nr DSKKZ-WDK.420.3.2021.DI z dnia 15 stycznia 2021 roku): Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego […]

19 stycznia 2021

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami: […]

18 stycznia 2021

Projekt – Akademia Przedsiębiorczości 2

Fundacja Przedsiębiorczości Revas pragnie przedstawić projekt skierowany do nauczycieli przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych oraz doradztwa zawodowego – Akademia Przedsiębiorczości 2. Jest to już druga edycja cyklu 8-miu darmowych webinariów, w ramach których praktycy biznesu przybliżają nauczycielom tematy związane z przedsiębiorczością. Agenda każdego spotkania dostosowana jest do podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Pierwsza edycja projektu pokazała, że […]

15 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję rejonowe komisje wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w następującym składzie: Lp. Nazwa konkursu Numer rejonu […]

11 stycznia 2021

Konkurs literacko-plastyczny “Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

  Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem Hasło XXI edycji: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”   Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. Konkurs […]

11 stycznia 2021

Nagroda “Magistro Optimo”

Stowarzyszenie Historyków Starożytności (Polish Association for Ancient Studies), w celu uhonorowania dokonań nauczycieli w zakresie popularyzacji wiedzy o starożytności oraz promowania najlepszych metod nauczania o epoce, ustanowiło nagrodę „Magistro Optimo” dla nauczyciela, który poprowadzi najlepszą lekcję poświęconą dziejom starożytnym. Szczegółowe informacje – regulamin nagrody – w załączniku. Załączniki Regulamin nagrody Data: 2021-01-11, rozmiar: 64 KB

5 stycznia 2021

WNIOSKI O ODZNACZENIA – UWAGA! ZMIANA

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2334), zmieniony został wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. Do wniosków o nadanie orderu lub […]

5 stycznia 2021

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Fundacja”SpaceShip”, we współpracy z ośrodkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej – European Space Security and Education Centre w Redu (Belgia), realizuje ogólnopolski program edukacyjny dot. Kosmosu skierowany do uczniów szkół średnich, w którym nagrodą jest wyjazd dla 3 najlepszych Finalistów do ww. ośrodka – European Space Security and Education Centre w Redu. Program został objęty patronatem m.in. […]