Autor: Grzegorz Jaworowski

13 maja 2021

Konferencja „Ojcostwo – przygoda, misja, wyzwanie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół w województwie podlaskim Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, która odbędzie się 14 maja 2021 r. (piątek) o godz. 15.00-17.15 (online). Załączniki Program konferencji w załączniku nr 1 – Konferencja Ojcostwo – przygoda, misja, wyzwanie Data: 2021-05-13, rozmiar: 445 […]

12 maja 2021

Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i Obławie Augustowskiej

Pomorski Kurator Oświaty w porozumieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty ogłasza I edycję Międzyregionalnego Patriotycznego Projektu Edukacyjnego „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i Obławie Augustowskiej” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego i województwa podlaskiego. W ramach Projektu w 2021 roku realizowane będą: Historyczna Konferencja Naukowa. Konkurs Historyczno-Literacki […]

11 maja 2021

Dostępna Szkoła – startuje II edycja projektu

Projekt Dostępna Szkoła – II edycja projektu, którego celem jest likwidacja barier w obszarze dostępności w szkołach podstawowych w całej Polsce. Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania Dostępność plus – Szkoła bez barier przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy […]

11 maja 2021

Zaproszenie do udziału w projektach partnerstw międzynarodowych w Programie ERASMUS+

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Narodowa Agencji Programu Erasmus+ zaprasza Państwa do wnioskowania o dofinansowanie do projektów partnerstw międzynarodowych, będących dużą szansą na wprowadzenie innowacji, umiędzynarodowienie pracy placówek edukacyjnych oraz rozwój nauczycieli i uczniów w wielu obszarach kompetencyjnych. W celu upowszechniania Programu wśród szkół, Narodowa Agencji Programu Erasmus+ przygotowała dedykowaną stronę promocyjną projektów w aplikacji […]

10 maja 2021

Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

Mając na względzie czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 zaświadczenia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostaną przekazane dyrektorowi szkoły, w której uczy się laureat, w miejscu i terminie wskazanym w tabeli. Zaświadczenia finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostaną przekazane szkołom do końca […]

7 maja 2021

Konkurs na opowiadanie lub bajkę o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół podstawowych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki organizuje konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów w wieku od 10 do 15 lat, a jego celem jest popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Termin nadsyłania prac konkursowych – […]

7 maja 2021

Zarządzenie Nr 37/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku1), zarządza się co następuje: § 1 Minister Edukacji i Nauki ustala corocznie wysokość nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Podlaski […]

7 maja 2021

Informacja o składaniu wniosków na nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Obowiązujące rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i […]

5 maja 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19COVID-19

30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19COVID-19 (Dz. U. poz. 824).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021

4 maja 2021

Ostateczne wyniki z etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2020/2021

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 22-23.04.br., 27.04.br., 29-30.04.br. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu wojewódzkiego. Do ocenianych prac nie wniesiono zastrzeżeń. Załączniki Komunikat końcowy dotyczący […]

4 maja 2021

Konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, w najbliższym czasie będziemy obchodzić dwa ważne wydarzenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 6 maja „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” ustanowiony przez Komisję Europejską oraz „Światowy Tydzień Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego” ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w  dniach 17-23 maja. Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i […]