Autor: Grzegorz Jaworowski

7 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 25/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym […]

7 kwietnia 2021

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

2 kwietnia 2021 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619). Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.; 2) […]

7 kwietnia 2021

Szczególne rozwiązania w zakresie obsadzania stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 roku

Zgodnie z § 11ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), który wszedł w życie 6 lutego 2021 roku: 1. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska […]

2 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 24/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 265) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej […]

2 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 23/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 265) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej […]

1 kwietnia 2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

30 marca 2021 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 584).

30 marca 2021

INFORMACJA dotycząca wyników końcowych etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 18.03; 23-24.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu okręgowego. Więcej: „Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i […]

30 marca 2021

Informacja w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty informuje, że zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 13 marca 2020r. wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Funkcję pełni Pani Wioletta Kowieska Zadania koordynatora: Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia […]

30 marca 2021

VIII Konkurs Literacki imienia Anny Markowej

Klub Humanistów działający przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa oraz Stowarzyszenie Schola Humana zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Literackiego imienia Anny Markowej. Celem konkursu jest rozwijanie talentów podlaskiej młodzieży i integracja środowisk szkolnych z akademickimi. Przede wszystkim jednak chodzi o przybliżenie postaci nieżyjącej już dziennikarki, pisarki, poetki i […]

29 marca 2021

Program edukacyjny Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”

Ministerstwo Finansów po raz siódmy zaprasza do udziału w programie edukacyjnym „Finansoaktywni”. Tegoroczna misja programu brzmi: „Podatki. To się opłaca” i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Program skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów klas  5., 6., 7. i 8. szkół podstawowych z całej Polski. Obecna edycja programu ma […]

29 marca 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

26 marca 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r. Treść rozporządzenia

26 marca 2021

“Radości i boleści św. Józefa” – międzynarodowy konkurs plastyczny.

„Radości i boleści św. Józefa” międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci 6-letnich z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z całej Polski i zagranicy Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie pod honorowym patronatem Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Cele konkursu: […]

25 marca 2021

Kandydaci do nadania tytułu Honorowego Profesora Oświaty w 2021 r.

Podlaski Kurator Oświaty skierował do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego następujących kandydatów: Małgorzata Zofia Glińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie. Izabela Dobrzyńska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Białymstoku. Marzena Bogumiła Tekień – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 32 z […]