Kategoria: Dokształcanie pracowników młodocianych

24 marca 2020

Czasowe regulacje prawne – kształcenie młodocianych

  Szanowni Państwo Prezydenci Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w województwie podlaskim   Dofinansowanie kształcenia młodocianych – czasowe regulacje prawne Uprzejmie informuję, że 20 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID–19. Nowe przepisy będą […]

6 lutego 2020

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – aktualizacja 6 lutego 2020 r.

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – aktualizacja 6 lutego 2020 r.

17 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty […]

14 stycznia 2020

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – województwo podlaskie – aktualizacja 2020 r.

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – województwo podlaskie – aktualizacja 2020