Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych

20 maja 2020

Sytuacja szkolnictwa litewskiej mniejszości narodowej w województwie podlaskim

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują szkoły i placówki oświatowe realizujące zadania związane z podtrzymaniem tożsamości narodowej litewskiej. Organizacja nauczania języka mniejszości w Polskim systemie oświaty jest prowadzona w kilku formach: w szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości; w szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku […]

13 czerwca 2019

Podstawy prawne kształcenia uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów […]