Kategoria: Kształcenie ustawiczne i zawodowe

17 października 2019

Konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłaszają czwartą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Organizatorzy zapraszają wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia i pracy szkoły. Termin nadsyłania […]

3 września 2019

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza do współpracy szkoły branżowe i technika kształcące w zawodzie sprzedawcy

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe i technika kształcące w zawodzie sprzedawcy do współpracy przy przygotowaniu uczniów do wykonywania pracy zawodowej w ramach prowadzonego od 2018 r. projektu na rzecz promocji zawodu Sprzedawcy, realizowanego pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Akademia Umiejętności Eurocash od 2018 r. organizuje bezpłatne szkolenia i warsztaty dla uczniów szkół branżowych/techników oraz […]

26 sierpnia 2019

Kongres Edukacji Przyszłości organizowany w dniach 22-23 października 2019 r. w Kielcach

Kongres Edukacji Przyszłości organizowany jest w celu podniesienia rangi kształcenia zawodowego oraz promowania przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. Załączniki Zaproszenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Data: 2019-08-26, rozmiar: 17 KB Program Kongresu Edukacji Przyszłości Data: 2019-08-26, rozmiar: 1 MB Pobierz wszystkie pliki

23 sierpnia 2019

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 programu edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, adresowanego do uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Może być realizowany w ramach: przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce, zajęć pozalekcyjnych, kształcenia w zawodach, w tym […]

5 sierpnia 2019

Uchwała Rady Ministrów nr 60/2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – “Wyprawka szkolna”

RM-111-59-19 UCHWAŁA nr 60/2019 RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” Na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z […]

30 stycznia 2019

Cyfrowa Akademia Gospodarcza – nowoczesna platforma e-learningowa dla uczniów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele podlaskich szkół! Informujemy, że całkowicie bezpłatna platforma e-learningowa dla młodzieży – Cyfrowa Akademia Gospodarcza – już wystartowała. Cyfrowa Akademia Gospodarcza pozwoli uczniom dowiedzieć się, jak założyć własny biznes, zrozumieć procesy i mechanizmy gospodarcze, poznać przysługujące im prawa oraz przygotować się do świadomego dokonywania wyborów finansowych. Szczegółowe informacje znajdują się w […]

17 stycznia 2019

Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i B2

Szanowni Państwo Dyrektorzy, na stronie Stowarzyszenia Wspólnota Polska są dostępne przygotowane na zlecenie Senatu RP podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i B2. Do pobrania jest również materiał dźwiękowy, przygotowany do zajęć. Więcej informacji pod adresem: http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php

16 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2018 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Jaki jest cel konkursu? Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu; instruktorów […]

18 czerwca 2018

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Mając na uwadze, że od 1 września 2018 roku obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania […]

12 stycznia 2018

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W ramach projektu „Bon na szkolenie” można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 90% wartości czesnego. Uczestnik ponosi ok. 10% wkładu własnego (przy uzyskaniu dofinansowania). Szczegółowe informacje o sposobie rekrutacji na studia podyplomowe zamieszczone są na stronie Uczelni (w […]