Kategoria: Kształcenie ustawiczne i zawodowe

29 listopada 2018

Konkurs WISEawards w obszarze edukacji globalnej

W związku z zaproszeniem Polski do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie, organizowanym przez Światowy Szczyt Innowacji dla Edukacji (World lnnovation Summit for Education – WISE), uprzejmie informujemy o szczegółach. WISE jest międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu transformację edukacji poprzez innowacje. Powstał z inicjatywy Qatar Foundation w 2009 r. Ma charakter think tanku, którego działalność obejmuje […]

16 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2018 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Jaki jest cel konkursu? Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu; instruktorów […]

18 czerwca 2018

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Mając na uwadze, że od 1 września 2018 roku obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania […]

20 kwietnia 2018

Konkurs w zakresie wspomagania pracy szkoły

Konkurs ,,Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia” – II edycja organizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji […]

10 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym. Głównymi tematami dyskusji podjętej podczas Kongresu były: zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020; nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej; prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół; wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu […]

20 marca 2018

Trzecia edycja konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłosiła 1 marca 2018 r. trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Powyższy konkurs motywuje nauczycieli i dyrektorów […]

5 lutego 2018

Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych pt. “Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych” w Białymstoku

Seminarium realizowane jest w ramach projektu: „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” odbędzie się w Białymstoku w dniach 15 i 16 lutego 2018 roku. Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych  do ZSK, prowadzeniem walidacji […]

1 lutego 2018

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu ,,Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w grudniu 2017 roku ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – V edycja. Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Realizacji priorytetu, jakim jest dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, służy […]

12 stycznia 2018

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W ramach projektu „Bon na szkolenie” można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 90% wartości czesnego. Uczestnik ponosi ok. 10% wkładu własnego (przy uzyskaniu dofinansowania). Szczegółowe informacje o sposobie rekrutacji na studia podyplomowe zamieszczone są na stronie Uczelni (w […]