Kategoria: Aktualności

2 marca 2021

I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa

I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z Zespołem Badawczym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w I OGÓLNOPOLSKIEJ e -KONFERENCJI NAUKOWEJ „Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji”. Podczas konferencji przedstawione i omówione zostaną opinie ok. 10 tysięcy nauczycieli woj. kujawsko-pomorskiego nt. […]

2 marca 2021

Koncert Młodzi Niezłomnym

W piątek, 26 lutego, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dyrektorom wszystkich szkół w Polsce prośbę o obejrzenia koncertu „Młodzi Niezłomnym” oraz wyemitowanie go w całości lub we fragmentach podczas zajęć lekcyjnych. Spektakl to dobre wprowadzenie do zajęć poświęconych tematyce podziemia niepodległościowego, szczególnie polecany uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych. Koncert miał oficjalną […]

26 lutego 2021

Zostań nauczycielem skierowanym do pracy wśród Polonii

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza nauczycieli zainteresowanych pracą wśród Polonii i Polaków na spotkanie 4 marca o godz. 17.00 czasu polskiego. Link do zapisu – https://kursy.orpeg.pl/enrol/index.php?id=311 Praca nauczyciela skierowanego do pracy wśród Polonii i Polaków jest wartościowym i niezapomnianym doświadczeniem zarówno życiowym, jak i zawodowym.  Jest także formą uczestnictwa w doniosłej misji Państwa […]

26 lutego 2021

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego   W załączeniu pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące kontynuacji wykonywania pomiarów średniorocznego stężenia radonu. Załączniki Pismo GIS do Kuratoriów Oświaty Pismo GIS do Kuratoriów OświatyData: 2021-02-26, rozmiar: 207 KB

19 lutego 2021

Pakiet materiałów edukacyjnych, służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych zajęć edukacyjnych o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych

Rządowy  Programu Dostępność Plus 2018-2025 ma na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. W ramach tego projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał pakiet materiałów edukacyjnych służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w […]

19 lutego 2021

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który został zamieszczony na stronie MEiN. Link do strony internetowej MEiN

19 lutego 2021

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. MEiN przedstawia na swojej stronie internetowej […]

17 lutego 2021

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie Edukacji dla wszystkich.

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia  – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Ideą Edukacji dla wszystkich jest to, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród propozycji MEiN ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkoły specjalne. Nie ma planów ich […]

16 lutego 2021

Podręczniki dla uczniów słabowidzących i dla uczniów niewidomych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i dla uczniów niewidomych. Na rok szkolny 2021/2022 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas: III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art. 162 i nast. ustawy […]

15 lutego 2021

Od poniedziałku zapisy na szczepienia dla wszystkich nauczycieli do 65. roku życia

Od poniedziałku, 15 lutego br. rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do czwartku 18 lutego br. Zachęcamy do rejestracji! Zapisy na szczepienia nauczycieli oświatowych Analogicznie jak przy rejestracji podczas I tury, nauczyciele będą zgłaszać się do dyrektora szkoły, placówki oświatowej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dyrektor przekaże […]

11 lutego 2021

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym – szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym. Szkolenia zostaną realizowane w terminie 22 lutego – […]

10 lutego 2021

“Program dla szkół” – zmiany w roku szkolnym 2020/2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, w okresie epidemii COVID-19 do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. Nowego znaczenia nabrały działania podejmowane na rzecz kształtowania postaw i nawyków prawidłowego odżywiania oraz uświadamianie korzyści płynących z aktywności fizycznej. Minister Edukacji […]

10 lutego 2021

Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu PIRLS 2021

W dniach od 19 kwietnia do 30 maja 2021 roku w wybranych 150 szkołach podstawowych w całej Polsce odbędzie się międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu (Progress in International Reading Literacy Study), w którym uczestniczą uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej. Badanie realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych z siedzibą w Amsterdamie. […]

5 lutego 2021

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie szczepień nauczycieli “#SzczepimySię”.

Warszawa, 4 lutego 2021 r. #SzczepimySię – w drugim tygodniu lutego rozpoczynamy szczepienia nauczycieli Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach […]

29 stycznia 2021

Informacja o zużytych/zbędnych składnikach mienia ruchomego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania lub darowizny podmiotom wskazanym w […]

28 stycznia 2021

Konkurs recytatorski W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają do udziału w VII edycji konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych. Jest formą utrwalenia pamięci o ofiarach zamordowanych w niemieckim, […]