Kategoria: Aktualności

15 stycznia 2019

Konkurs na temat wiedzy o współczesnej historii Polski

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, działając w imieniu Fundacji Editions Spotkania, zaprasza młodzież do uczestnictwa w konkursie na temat wiedzy o współczesnej historii Polski. Zakres pytań konkursowych obejmować będzie treść książek, które zostały bezpłatnie przekazane do szkolnych bibliotek: Klimaty – Andrzeja Gelberga; Ze sztambucha emigranta – Pawła Pietkuna; Przełom – Zdzisława Dudka; Niezłomni – Alfreda Znamierowskiego. Konkurs […]

15 stycznia 2019

IX Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”. Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia. Uczestnicy doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się […]

15 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zachęca do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i […]

11 stycznia 2019

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na szkolenie przedstawicieli instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2019 w Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne (KA201) w ramach sektora Edukacja szkolna. Więcej informacji na temat sektora Edukacji szkolnej […]

9 stycznia 2019

Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje o dokonaniu darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci zużytego samochodu osobowego marki Lancia Lybra 1,8LX o numerze rejestracyjnym BI 4673T na rzecz […]

2 stycznia 2019

Rekrutacja nauczycieli języka polskiego, nauczania początkowego i historii do pracy dydaktycznej za granicą

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej od 2010 roku kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą do placówek edukacyjnych i środowisk polonijnych na Wschodzie. W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy treść ogłoszenia o rekrutacji nauczycieli. Załączniki Ogloszenie o rekrutacji Data: 2019-01-02, rozmiar: 212 KB

31 grudnia 2018

Informacja dla laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjął uchwałę w sprawie przyjmowania na I rok studiów w latach 2019/2020 – 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego. Zgodnie z podjętą Uchwałą laureaci i finaliści eliminacji centralnych Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” otrzymali uprawnienie do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na realizowane na […]

31 grudnia 2018

Program „UAM dla Najlepszych” opracowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzył program „UAM dla Najlepszych” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, pasjonatów nauki, laureatów olimpiad i konkursów wiedzy. Celem projektu jest długofalowe wsparcie uczniów w rozwijaniu zainteresowań związanych z różnymi dziedzinami nauki poprzez podjęcie systematycznych działań naukowych oraz zorganizowanie aktywnego środowiska współpracy. Załączniki List UAM Prorektor UAM w Poznaniu Data: […]

20 grudnia 2018

Konkurs na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli oraz zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe. Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02‑530 Warszawa. Osoby zainteresowane podjęciem pracy […]

13 grudnia 2018

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

Rekrutacja nauczycieli z przedmiotów języka polskiego, nauczania początkowego i historii. Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej od 2010 roku kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą do placówek edukacyjnych i środowisk polonijnych na wschodzie. W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy treść ogłoszenia o rekrutacji nauczycieli. […]