Kategoria: Aktualności

28 czerwca 2019

Terminy narad z dyrektorami szkół i placówek – sierpień 2019 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek oświatowych w województwie podlaskim, zapraszam Państwa do udziału w naradach poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2018/2019 oraz zadaniom zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2019/2020, które odbywać się będą w terminach: ŁOMŻA  i  SUWAŁKI 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz.  –  1000 –  1200 miejsce: Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i […]

26 czerwca 2019

Minister Edukacji Narodowej ogłasza nabór do IV kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwentów tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia, do przesyłania swoich zgłoszeń. na kandydata do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji […]

21 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 z udziałem ministra Dariusza Piontkowskiego

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/ Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski uczestniczył dziś, 19 czerwca br. w ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego 2018/2019, które odbyło się w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Ogrodniczkach w województwie podlaskim. – Życzę dzieciom, by dobrze skorzystały z wakacji, wypoczęły i nabrały sił do kolejnych wyzwań; życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku – powiedział minister […]

19 czerwca 2019

List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, szkoła nie mogłaby istnieć bez zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli i dyrektorów. To dzięki Państwu młodzi ludzie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, poznają bogactwo otaczającego nas świata. Pod Państwa opieką uczniowie kształtują swoje charaktery, mierzą się z przeciwnościami, przezwyciężają własne słabości i ograniczenia, czerpią naukę z ewentualnych niepowodzeń. Znam doskonale […]

17 czerwca 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – zbieranie danych szacunkowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321687/katalog/12589897#12589897 Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r., pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego […]

27 maja 2019

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego […]

27 maja 2019

Stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. […]

23 kwietnia 2019

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele! Aktualne wyniki badań wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń. Zmodyfikowana Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży jest jednym z kluczowych elementów podejścia do zmiany nawyków żywieniowych. Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum […]