Kategoria: Aktualności

10 lipca 2020

III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

We wrześniu 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest dla uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty […]

7 lipca 2020

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej organizuje Konkurs na wsparcie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej organizuje Konkurs na  wsparcie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, […]

26 czerwca 2020

Komunikat w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym

W związku z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym[1] do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego 2020/2021, powinno być przyznawane na podstawie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem; świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły […]

25 czerwca 2020

Konkurs interdyscyplinarny w ramach projektu „Polacy w Służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Służba Niepodległej, a jego cel to włączenie młodzieży do obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Adresatami konkursu są osoby między 18, a 26 rokiem życia. Konkurs podzielony jest na dwa niezależne bloki: historyczny – polegający na napisaniu eseju, artystyczny – polegający na przygotowaniu pracy artystycznej. Konkurs rozegra się w dwóch […]

23 czerwca 2020

Wideokonferencja uczniów z Ministrem Edukacji Narodowej

Dzisiaj Minister Edukacji Narodowej oraz Podlaski Kurator Oświaty rozmawiali z uczniami klasy VI a Szkoły Podstawowej w Poświętnem. Uczniowie opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z kształceniem na odległość, o tym, co w tym okresie sprawiło im trudności. Minister prosił dzieci, by opowiedziały o tym,  jak wyglądały ich lekcje, jak odbywały się sprawdziany wiedzy. Wszystkie dzieci […]

22 czerwca 2020

Studia 2020 – Kampania informacyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i “Perspektyw” dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/21

Zapraszamy na cykl konferencji online organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz „Perspektywy”, które dedykowane są tegorocznym maturzystom, ich wychowawcom i rodzicom. Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie ponad 100 różnych kierunków studiów. Eksperci doradzą, czym należy się kierować podejmując decyzję, jak wybrać kierunek dopasowany do preferencji kandydata i do współczesnego rynku pracy, jakie są zasady […]

3 czerwca 2020

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z […]

29 maja 2020

Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra […]

25 maja 2020

Informacja nt. możliwości osobistego załatwiania spraw w Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Delegaturach

Szanowni Państwo, Od poniedziałku 25 maja 2020 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku wznawia obsługę interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia. Telefony kontaktowe znajdują się pod adresem: https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/kontakt/wykaz-telefonow.html Do odwołania pozostają zamknięte skrytki szkół i placówek […]

14 maja 2020

Projekt “Finansoaktywni” – wydłużenie czasu trwania 6 edycji programu

Ministerstwo Finansów informuje, że termin zgłaszania do programu i składania prac konkursowych przedłużony zostaje do 30 września 2020 r. Więcej informacji w załączniku.   Załączniki Komunikat Finansowoaktywni – przedłużenie terminu Komunikat Finansowoaktywni – przedłużenie terminuData: 2020-05-14, rozmiar: 240 KB