Kategoria: Aktualności

8 kwietnia 2020

Pomoc asystentów cudzoziemców – Fundacja DIALOG

Fundacja DIALOG zaprasza do korzystania z pomocy asystentów cudzoziemców za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).  Asystenci wspierają migrantów przebywających legalnie w Polsce oraz starających się o status uchodźcy. Pomagają w trudnych sytuacjach i wspierają emocjonalnie. Przekazywane są również osobom zainteresowanym informacje dotyczące zasad kwarantanny,  funkcjonowania przy ograniczeniach przemieszczania się oraz […]

8 kwietnia 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. została ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Ograniczone funkcjonowanie […]

7 kwietnia 2020

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Od narodzin do świętości – obrazy z życia św. Jana Pawła II” – zmiana terminów

Konkurs organizowany jest przez Małopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolną. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej. Termin nadsyłania prac – do 30 kwietnia 2020 r. Aktualne informacje dotyczące przebiegu konkursu zamieszczono na stronach internetowych: www.ohp.pl  i  www.malopolska.ohp.pl   […]

6 kwietnia 2020

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021

  Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021   Załączniki Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021 Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych […]

3 kwietnia 2020

Projekt “Finansoaktywni” dołącza do “Akcji E-dukacja”

Program Finansoaktywni dostosowany do lekcji on-line: 30 marca 2020 r. materiały edukacyjne dla nauczycieli, przygotowane w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni”, są dostosowane do lekcji on-line. Teraz nauczyciel ma do dyspozycji scenariusz i materiały do przeprowadzenia lekcji zdalnie w czasie rzeczywistym oraz materiały dla ucznia do samodzielnej pracy. Ministerstwo Finansów włącza się też do Akcji E-edukacja, […]

3 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. […]

3 kwietnia 2020

Poradnik Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa podlaskiego   Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”, który najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie. Dodatkowo Urząd Ochrony […]

31 marca 2020

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca zasad oceniania i klasyfikowania uczniów

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane. W krótkim czasie […]

31 marca 2020

Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. To kolejny element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach. – […]