Kategoria: Aktualności

16 września 2020

Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w regionie – seminarium CEN w Suwałkach dla nauczycieli historii

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach organizuje seminarium dla nauczycieli historii na temat „Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w regionie”. Odbędzie się ono 24 września br. w godzinach 15.00-17.15 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w sali nr 14. Gościem CEN w Suwałkach będzie dr Tomasz Naruszewicz, autor książki „Od Janówki przez Suwałki, Kalwarię, Wiłkowyszki do Pilwiszek. […]

15 września 2020

XXV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”

Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XXV Edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”. Konkurs ma na celu propagowanie talentów poetyckich ludzi młodych, którym bliskie są […]

14 września 2020

Zgłaszanie zapotrzebowania na podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowanie na wydruki zaadaptowanych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych dla uczniów słabowidzących i niewidomych do wykorzystania w roku szkolnym 2020/2021. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w załączonym piśmie do dyrektorów szkół i placówek kształcących […]

11 września 2020

Jedyny taki Dziennik – zapiski Jadwigi Ankiewicz jako wyjątkowe źródło historyczne

Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na V edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: Jedyny taki Dziennik  – zapiski Jadwigi Ankiewicz jako wyjątkowe źródło historyczne. Miejsce: Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 67; 24 października 2020 r.; godz. 9:30 […]

10 września 2020

Ogólnopolska akcja “Pola Nadziei” – XI edycja

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele! W ramach międzynarodowego programu po raz jedenasty Fundacja „Pomóż Im” organizuje ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”. Jest to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symbolu nadziei oraz tworzeniu własnych pól nadziei. Kampania propaguje ideę wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Jest to międzynarodowy program […]

8 września 2020

Zarządzenie Nr 69/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, zarządza się, co następuje: § 1. Określa się plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego, stanowiący załącznik do […]

8 września 2020

III nabór wniosków do projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów”

1 września 2020r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczęła III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z […]

7 września 2020

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadzi nabór wniosków kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego […]

7 września 2020

Program FLEX 2021-2022

Informujemy o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2021/2022. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum ogólnokształcącego lub technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony […]

7 września 2020

Informacja dotycząca zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19 przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, […]

7 września 2020

Otwarcie skrytek szkół i placówek w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa podlaskiego   Uprzejmie informuję, że od 8 września 2020 r. możliwy jest odbiór korespondencji ze skrytek szkół i placówek w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Pisma i dokumenty będą wydawane przez pracownika urzędu. Osoby przychodzące w celu odbioru korespondencji zobowiązane są do: zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży […]

7 września 2020

Edukacyjna gra internetowa „Galeria Marzeń – zagraj w sztukę”

Projekt „Galeria Marzeń – zagraj w sztukę” powstał w ramach programu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, „Kultura w sieci”. Jego celem jest spopularyzowanie wiedzy o polskich artystach malarzach i ich dziełach wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje o projekcie „Galeria Marzeń – zagraj w sztukę” i gra internetowa dostępne są na stronie  https://zagrajwsztuke.pl/

1 września 2020

Nowe narkotyki – poradnik MEN dla nauczycieli

Poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki” opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży (Zadanie z Harmonogramu działań w 2020 r. do realizacji Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci […]