Kategoria: Aktualności

10 grudnia 2018

Konkurs “Bohaterowie są wśród nas”

Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizuje II edycję ogólnopolskiego konkursu „Bohaterowie są wśród nas”.  Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych). Celem konkursu jest m.in. upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość Polski, pobudzanie aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz i […]

10 grudnia 2018

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie została utworzona 31 sierpnia 2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1461) i jest uczelnią zawodową służb państwowych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. […]

10 grudnia 2018

Konkurs „’Do broni!’ Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie – Oddział w Białymstoku zachęca do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „’Do broni!’ Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”. Głównym celem konkursu jest przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego tradycji w walkach w obronie niepodległości oraz martyrologii. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do […]

29 listopada 2018

Konsultacje społeczne projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku

Informujemy, że w dniach 23.11.2018 – 15.01.2019 r. Ministerstwo Energii prowadzi konsultacje społeczne projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko tego dokumentu zostanie przeprowadzona po konsultacjach PEP2040. Informacje na temat PEP2040, w tym: projekt dokumentu, harmonogram i sposób składania uwag, dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji. Zachęcamy do wzięcia […]

29 listopada 2018

Projekt POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia […]

7 listopada 2018

Program edukacyjny “Porcja Pozytywnej Energii”

Ruszyła VI edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii”, który jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas 1-6. Jego celem jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców oraz świadoma walka z otyłością. Program realizowany jest pod patronatem: Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w […]

31 października 2018

Program edukacyjny “Porcja Pozytywnej Energii”

Ruszyła VI edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii”, który jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas 1-6. Jego celem jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców oraz świadoma walka z otyłością. Program realizowany jest pod patronatem: Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w […]

28 września 2018

Zarządzenie Nr 87/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje: §1. Wprowadza się Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”, stanowiący załącznik do zarządzenia w sprawie […]

21 września 2018

XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. W roku szkolnym 2018/2019 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski. I etap szkolny – do 05 paździemika2018 r. II etap okręgowy – 23 listopada 2018 r. III etap ogólnopolski – 14-15 marca 2019r.   Olimpiada organizowana jest […]

21 września 2018

Wyprawka szkolna w 2018 r. – dane zweryfikowane

Szanowni Państwo Prezydenci, Wójtowie i Burmistrzowie gmin w województwie podlaskim, w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20 września 2018 r., nr: DWKI-WSPE.4015.200.2018.EZS uprzejmie proszę o bardzo pilne zebranie i przekazanie danych zweryfikowanych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. […]