Kategoria: Aktualności

13 kwietnia 2018

Konkurs na program realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach konkursu dotyczącego przygotowania rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Podstawowym celem konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania […]

11 kwietnia 2018

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek i publicznych przedszkoli

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/placówek  i publicznych  przedszkoli prowadzonych przez: jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby fizyczne w roku szkolnym 2018/2019. Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół, placówek, w województwie […]

9 marca 2018

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne w r. szk. 2016/2017 i wręczenie nagród w Konkursie „Nauczyciel Innowator”.

W dniu 7 marca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej. Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej wręczyła nagrody stypendystom reprezentantom różnych szkół z całego kraju. W województwie podlaskim 26 uczniów uzyskało stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017. Na uroczystości w Warszawie reprezentowali […]

1 marca 2018

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

W dniu 28 lutego 2018 roku Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowało konferencję adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oraz pedagogów z terenu województwa podlaskiego pt.: „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki” z udziałem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Otwarcia konferencji dokonali Podlaski Kurator Oświaty Bożena Dzitkowska oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Spotkanie poświęcone było znaczeniu […]

20 lutego 2018

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie w województwie podlaskim Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Projekt dotyczy zarządzania oświatą ukierunkowaną na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Ministerstwo dostrzega potrzebę profesjonalnego wsparcia osób podejmujących w gminach decyzje dotyczące oświaty oraz  pracowników zaangażowanych w realizację […]

16 lutego 2018

Podsumowanie konferencji “Patriotyzm i Wychowanie”

W dniu 15 lutego 2018 roku odbyła się konferencja „Patriotyzm i wychowanie”. Zorganizowano ją w ramach realizacji Programu Wieloletniego Rady Ministrów NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, którego koordynatorem w województwie podlaskim jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W spotkaniu poświęconym wychowaniu ku wartościom oraz kształtowaniu postaw patriotycznych wzięło udział około 250 dyrektorów, nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i […]

15 stycznia 2018

Projekt pn. „Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym”

Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach projektu udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i e-mail. W Centrum dyżurują psychologowie oraz specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni od których można uzyskać bezpośrednią pomoc. Centrum Wsparcia działa 24 godziny […]

14 grudnia 2017

Prawdy i mity o wychowaniu w szkole

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza dyrektorów szkół wraz z nauczycielami na konferencję „Prawdy i mity o wychowaniu w szkole”, która odbędzie się 18 grudnia 2017 roku w godzinach 13:00 – 16:30 w siedzibie Centrum przy ul. Mikołaja Reja 67 B w sali 103. Zapisy na konferencję na stronie  www.cen.suwalki.pl w zakładce Aktualności. Konferencja „Prawdy i […]

10 listopada 2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku posiada następujące, zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych: […]