Kategoria: Niepodległa

26 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału w konkursie „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie podlaskim,

serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie przez Wojewodę Podlaskiego, Kuratorium Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w konkursie, podobnie jak w latach poprzednich, będzie ważnym wydarzeniem w szkolnych i lokalnych obchodach tych świąt. Chcemy w ten sposób inspirować szkoły i przedszkola do przeżywania w swojej wspólnocie świąt państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Organizatorom zależy na tym, aby powstawały w szkołach i placówkach nowe, ciekawe tradycje, aby umacniało się poczucie wspólnoty w każdym środowisku szkolnym i lokalnym, aby konkurs był okazją do wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Ponieważ w bieżącym roku obchodzimy 15. rocznicę przynależności Polski do Unii Europejskiej, chcemy przy tej okazji podkreślić doniosłość i znaczenie obecności Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że wiele szkół podstawowych we wschodniej części województwa podlaskiego niemal wyznacza wschodnią granicę Unii Europejskiej, a wszyscy uczniowie szkół podstawowych i prawie  wszyscy uczniowie dotychczasowych gimnazjów urodzili się w UE. Czujemy się obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelami Unii Europejskiej. Wierzę, że konkurs będzie znakomitą okazją do tego, aby ten fakt podkreślić.

Posumowanie konkursu odbędzie się w październiku 2019 r. z udziałem Wojewody Podlaskiego, przedstawicieli organów prowadzących, zaproszonych gości, delegacji szkół. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w ramach obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do UE  w województwie podlaskim.

Miło mi poinformować, że konkurs „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych” jest finansowany w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 Priorytet 2C – Projekty własne wojewodów w kwocie 35 000 zł. Dzięki temu organizatorzy wręczą najlepszym szkołom i placówkom  10 nagród i 20 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prosimy o życzliwe wsparcie tej inicjatywy przez rady rodziców i organy prowadzące.  Liczymy na pomysłowość i zaangażowanie szkół wszystkich typów, przedszkoli i placówek. Ważne jest to, aby pomysły, które pojawią się  podczas realizacji, dawały możliwość szerokiego udziału wszystkim chętnym oraz aby integrowały społeczność szkolną wokół wartości narodowych i europejskich.

Liczę na Państwa aktywny udział. Czekam na ciekawe pomysły i ważne wydarzenia, które przyniosą uczniom i dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń.

 

z up. Wojewody Podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka

Załączniki

Regulamin konkursu EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ
Data: 2019-04-26, rozmiar: 106 KB
1 lutego 2019

Serwis internetowy Biblioteki Narodowej „Aleje Niepodległości”

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Biblioteka Narodowa stworzyła serwis Aleje Niepodległości”. Znajdziemy w nim afisze, gazety, ulotki, a nawet pieśni sprzed 100 lat oraz biogramy i publikacje ludzi, którym zawdzięczamy Niepodległą Rzeczpospolitą. Udostępnione materiały należą do domeny publicznej, co oznacza, że mogą być bez ograniczeń wykorzystywane przez każdego, także do celów komercyjnych.

Zawartość serwisu podzielona jest na działy: Odzyskanie Niepodległości, Twórcy Niepodległości, Gazety polskie 1917–1918, Obchody Niepodległości w 20-leciu międzywojennym, Niepodległość 1918 w drugim obiegu, Niepodległość na afiszach, Legiony Polskie, Niepodległość na liście UNESCO, Niech żyje Niepodległa, Pieśni Niepodległości. Wszystkie kolekcje cyfrowych materiałów wzbogacono komentarzami wybitnych historyków.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

29 listopada 2018

„Rekord dla Niepodległej” – podsumowanie akcji

Bardzo dziękujemy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Poprzez System Informacji Oświatowej udział w akcji w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 w potwierdziło 718 podlaskich szkół i placówek, w których uczy się ponad 141 tysięcy uczniów i pracuje około 15 tysięcy nauczycieli. Do akcji przystąpili również pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Podlaski Kurator Oświaty pani Beata Pietruszka, która „Mazurka Dąbrowskiego” odśpiewała wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach.

Poniżej załączamy materiały informacyjne MEN dotyczące podsumowania inicjatywy „Rekord dla Niepodległej” oraz link do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach:

  1. Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości
  2. Sprawozdanie i galeria zdjęć z przebiegu obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach – 9 listopada 2018 r. https://szkolasokoly.edupage.org/

Załączniki

Rekord dla Niepodległej w liczbach
Data: 2018-11-29, rozmiar: 776 KB
#Rekord dla Niepodległej Dziękujemy!
Data: 2018-11-29, rozmiar: 676 KB
25 października 2018

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Szkoły, które chcą włączyć się w bicie „Rekordu dla Niepodległej”, powinny 9 listopada 2018 r. (w ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości) o symbolicznej godzinie 11:11 zorganizować wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Na zgłoszenia czekamy do czwartku, 8 listopada do godz. 12:00. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest przesłanie przez dyrektora danego przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankieta”).

Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej”, otrzymają pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami od Minister Edukacji Narodowej. Podsumowanie akcji nastąpi w piątek, 9 listopada br.

Ponadto zachęcamy wszystkich do dokumentowania bicia „Rekordu dla Niepodległej” i umieszczania zdjęć oraz filmów z akcji na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych z wykorzystaniem #RekordDlaNiepodległej. Chcielibyśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Szczegółowe informacje:

https://men.gov.pl/ministerstwo/swietujmy-razem-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci-akcja-rekord-dla-niepodleglej.html

18 października 2018

Podsumowanie konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych”

W dniu 8 października 2018 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Podleśnej w Białymstoku, odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”.

Gospodarzami uroczystości byli: Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Iwona Szcześniak.

Konkurs „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych” zrealizowany został w 2018 r. z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu było wypracowanie i rozpropagowanie w szkołach i placówkach województwa podlaskiego nowych form przeżywania świąt narodowych, integrujących uczniów, nauczycieli i rodziców. Poprzez opracowanie i upowszechnienie przykładów dobrych praktyk organizatorzy chcieli również inspirować inne szkoły i placówki do poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie, aby godnie i jak najokazalej świętować zbliżające się stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zrealizowane działania zostały udokumentowane na zdjęciach, a następnie w postaci prezentacji multimedialnej zamieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Ich oceny dokonała komisja powołana przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku w porozumieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty. W jej skład weszli:

  • Iwona Szcześniak – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
  • Lidia Dobosz – instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
  • Joanna Tomalska – kierownik Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
  • Marek Krzysztof Brzozowski – wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

W konkursie uczestniczyło 131 szkół i przedszkoli.

Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka podziękowała Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu za to, że zgłosił projekt w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co umożliwiło jego dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021. W związku z tym laureaci otrzymali  cenne nagrody w postaci sprzętu nagłaśniającego oraz pamiątkowe grawertony. Dodatkową atrakcją były wydawnictwa przygotowane w ramach projektu – „Śpiewnik patriotyczny” oraz katalog konkursu zawierający zdjęcia ilustrujące zadania zrealizowane w szkołach i przedszkolach, które uzyskały nagrody i wyróżnienia.

Dziesięć równorzędnych nagród ufundowanych ze środków finansowych Programu rządowego Niepodległa na lata 2017 – 2021 otrzymało 5 przedszkoli i 5 szkół oraz zespołów szkół. Dwadzieścia wyróżnień trafiło do  8 przedszkoli i 12 szkół oraz zespołów szkół.

W drugiej części uroczystości uhonorowano zwycięzców konkursu plastycznego  „NIEPODLEGLI DLA NIEPODLEGŁEJ” zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Projekt współfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Odbywał się pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Podniosłą oprawę artystyczną gali stworzył Chór Miasta Białegostoku działający przy XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku oraz uczniowie i nauczyciele tej szkoły.

Uroczystość zakończył wspólny śpiew pieśni patriotycznych pod kierunkiem Chóru Miasta Białegostoku i oraz okolicznościowy poczęstunek.

Załączniki

27 września 2018

Zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursu “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie podlaskim

W siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Podleśnej 2 odbędzie się 8 października 2018 r. o godz. 11.00 uroczyste podsumowanie konkursu   „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który przygotowany został z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt realizowany był przez Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

W konkursie wzięło udział 131 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego. Podczas uroczystości podsumowania 10 szkół i przedszkoli otrzyma nagrody, a 20 szkół i przedszkoli wyróżnienie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni odbiorą pamiątkowe grawertony oraz okolicznościowe wydawnictwo zawierające zdjęcia nagrodzonych działań zrealizowanych podczas konkursu i śpiewnik pieśni patriotycznych wydany w ramach projektu.

Chciałabym, aby ta uroczystość stała się okazją do wspólnego świętowania przez środowisko oświatowe w województwie podlaskim stulecia odzyskania niepodległości. Dlatego w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam wszystkich Dyrektorów szkół i placówek. Szczególne słowa zaproszenia kieruję do Dyrektorów oraz delegacji z przedszkoli i szkół uczestniczących w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”.

Miło mi będzie Państwa gościć na naszej uroczystości.

z up. Wojewody Podlaskiego
Podlaski Kurator Oświaty
Beata Pietruszka

Załączniki

Plakat
Data: 2018-09-27, rozmiar: 11 MB
Zaproszenie
Data: 2018-09-27, rozmiar: 821 KB
13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie podlaskim

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział w konkursie traktujemy jako szczególną formę przygotowania się w środowisku lokalnym do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2018 r.

Przystąpienie do konkursu wymaga opracowania i zrealizowania dostosowanego do możliwości  szkoły/przedszkola/placówki przedsięwzięcia, które zintegruje społeczność szkolną podczas przygotowywania świątecznych dekoracji w szkole lub na zewnątrz budynku szkolnego. Mile widziane będą aranżacje przestrzeni w najbliższym otoczeniu szkoły – przy wejściu głównym, na elewacji szkoły,  itp.

Chcemy w ten sposób poszukiwać nowych, interesujących i integrujących szerokie grupy uczniów, nauczycieli i rodziców form przeżywania świąt narodowych w naszych szkołach i placówkach. Pragniemy również kształtować szacunek do symboli narodowych, tworzyć nową tradycję w naszych szkołach, a poprzez wyjście z dekoracjami na zewnątrz – pokazać społeczności lokalnej, że te święta są dla nas ważne.

Zrealizowane w szkole/przedszkolu/placówce działania zostaną udokumentowane w postaci zdjęć, a następnie w postaci prezentacji multimedialnej zamieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Link do prezentacji szkoła prześle na adres poczty elektronicznej wskazany przez Młodzieżowy Dom Kultury w regulaminie konkursu.

Już dzisiaj proponuję możliwość zaprezentowania najlepszych działań na stronie internetowej  Kuratorium Oświaty. Liczę na to, że ta szczególna galeria będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem i stanie się źródłem dobrych praktyk do dalszej pracy wychowawczej. Udział w konkursie traktujemy jako szczególny rodzaj przygotowania naszych szkół i placówek do głównych obchodów stulecia niepodległości naszej Ojczyzny.

Posumowanie konkursu odbędzie się z udziałem Wojewody Podlaskiego, przedstawicieli organów prowadzących, zaproszonych gości, delegacji szkół, a także zarządów stowarzyszeń, które są reprezentowane w Komitecie Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (m.in. Podlaska Rodzina Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Chorągiew Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego) powołanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Będzie to jedno z kulminacyjnych wydarzeń w ramach obchodów stulecia niepodległości w województwie podlaskim.

Organizatorzy zamierzają wręczyć 10 nagród i 20 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prosimy o życzliwe wsparcie tej inicjatywy przez rady rodziców i organy prowadzące.  Liczymy na pomysłowość i zaangażowanie szkół wszystkich typów, przedszkoli i placówek. Ważne jest to, aby pomysły, które pojawią się  podczas realizacji, dawały możliwość szerokiego udziału wszystkim chętnym oraz aby integrowały społeczność szkolną.

Liczę na Państwa aktywny udział. Ufam, że będzie to także forma naszej współpracy i wymiany doświadczeń, która pozwoli zaprezentować dorobek podlaskich szkół i placówek.

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka

 

Sfinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021

Załączniki

16 marca 2018

6,9 mln zł na działania patriotyczne dla szkół i placówek oświatowych

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowany w ramach programu wieloletniego „Niepodległa 2017-2021”.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środki z programu mogą być również przeznaczane na działania służące rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami.

Więcej informacji: