Kategoria: Niepodległa

26 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału w konkursie „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie podlaskim,

serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie przez Wojewodę Podlaskiego, Kuratorium Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w konkursie, podobnie jak w latach poprzednich, będzie ważnym wydarzeniem w szkolnych i lokalnych obchodach tych świąt. Chcemy w ten sposób inspirować szkoły i przedszkola do przeżywania w swojej wspólnocie świąt państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Organizatorom zależy na tym, aby powstawały w szkołach i placówkach nowe, ciekawe tradycje, aby umacniało się poczucie wspólnoty w każdym środowisku szkolnym i lokalnym, aby konkurs był okazją do wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Ponieważ w bieżącym roku obchodzimy 15. rocznicę przynależności Polski do Unii Europejskiej, chcemy przy tej okazji podkreślić doniosłość i znaczenie obecności Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że wiele szkół podstawowych we wschodniej części województwa podlaskiego niemal wyznacza wschodnią granicę Unii Europejskiej, a wszyscy uczniowie szkół podstawowych i prawie  wszyscy uczniowie dotychczasowych gimnazjów urodzili się w UE. Czujemy się obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelami Unii Europejskiej. Wierzę, że konkurs będzie znakomitą okazją do tego, aby ten fakt podkreślić.

Posumowanie konkursu odbędzie się w październiku 2019 r. z udziałem Wojewody Podlaskiego, przedstawicieli organów prowadzących, zaproszonych gości, delegacji szkół. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w ramach obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do UE  w województwie podlaskim.

Miło mi poinformować, że konkurs „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych” jest finansowany w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 Priorytet 2C – Projekty własne wojewodów w kwocie 35 000 zł. Dzięki temu organizatorzy wręczą najlepszym szkołom i placówkom  10 nagród i 20 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prosimy o życzliwe wsparcie tej inicjatywy przez rady rodziców i organy prowadzące.  Liczymy na pomysłowość i zaangażowanie szkół wszystkich typów, przedszkoli i placówek. Ważne jest to, aby pomysły, które pojawią się  podczas realizacji, dawały możliwość szerokiego udziału wszystkim chętnym oraz aby integrowały społeczność szkolną wokół wartości narodowych i europejskich.

Liczę na Państwa aktywny udział. Czekam na ciekawe pomysły i ważne wydarzenia, które przyniosą uczniom i dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń.

 

z up. Wojewody Podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka

Załączniki

Regulamin konkursu EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ
Data: 2019-04-26, rozmiar: 106 KB
1 lutego 2019

Serwis internetowy Biblioteki Narodowej „Aleje Niepodległości”

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Biblioteka Narodowa stworzyła serwis Aleje Niepodległości”. Znajdziemy w nim afisze, gazety, ulotki, a nawet pieśni sprzed 100 lat oraz biogramy i publikacje ludzi, którym zawdzięczamy Niepodległą Rzeczpospolitą. Udostępnione materiały należą do domeny publicznej, co oznacza, że mogą być bez ograniczeń wykorzystywane przez każdego, także do celów komercyjnych.

Zawartość serwisu podzielona jest na działy: Odzyskanie Niepodległości, Twórcy Niepodległości, Gazety polskie 1917–1918, Obchody Niepodległości w 20-leciu międzywojennym, Niepodległość 1918 w drugim obiegu, Niepodległość na afiszach, Legiony Polskie, Niepodległość na liście UNESCO, Niech żyje Niepodległa, Pieśni Niepodległości. Wszystkie kolekcje cyfrowych materiałów wzbogacono komentarzami wybitnych historyków.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

31 października 2017

Zarządzenie nr 89/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.10.2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej Konkursu teatralnego dla młodzieży  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  „Patriotyzm dawniej i dziś”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021, §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. oraz pkt. 6 Regulaminu Konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś” zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję konkursową w składzie:

 • Konrad Szczebiot – przewodniczący, kierownik działu literacko- edukacyjnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
 • Marek Krzysztof Brzozowski – sekretarz, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 • Roman Czepe – członek, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
 • Monika Bania – członek, pracownik Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
 • Krystyna Kacprowicz-Sokołowska – członek, aktor Teatru Dramatycznego Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
 • Krzysztof Ławniczak – członek, aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

§ 2.

W dniach 6-7 listopada 2017r. komisja konkursowa dokona przeglądu i oceny nadesłanych ze szkół nagrań oraz zakwalifikuje dziesięć najlepszych zespołów na warsztaty teatralne.

§ 3.

W dniu 20 listopada 2017r. komisja dokona przeglądu i oceny nagrań konkursowych oraz przyzna nagrody zgodnie z pkt. 5 ppkt. II ww. Regulaminu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

13 października 2017

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli. Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości

Zgodnie z zarządzeniem nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w regionalnych warsztatach „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”.

Informacja o warsztatach

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

Terminy i miejsce warsztatów:

 1. Augustów, 30 października 2017 r. (połączone z objazdem naukowym)
 2. Białystok, 8 listopada 2017 r.
 3. Łomża, 13 listopada 2017 r.
 4. Białystok, 14 listopada 2017 r.
 5. Bielsk Podlaski, 28 listopada 2017 r.

W ramach jednodniowych warsztatów odbędą się wykłady i ćwiczenia przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz lokalnych badaczy historii. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały pomocnicze poświęcone wydarzeniom związanym z procesem odzyskiwania niepodległości przez Polskę.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesyłać pocztą e-mail na adres jaroslaw.schabienski@cen.suwalki.pl

Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje

 1. Imię i nazwisko
 2. Nazwa i adres szkoły/placówki
 3. Data i miejsce urodzenia
 4. Data i miejsce przeprowadzenia wybranego warsztatu

Zgłoszenia niepełne nie będą przyjmowane. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o kwalifikacji najpóźniej na pięć dni przed terminem warsztatu.

Wysyłając zgłoszenie, osoba wysyłająca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na formę doskonalenia do celów realizacji projektu „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości” , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

6 października 2017

Zarządzenie nr 81/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu teatralnego „Patriotyzm dawniej i dziś”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Konkursu teatralnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych „Patriotyzm dawniej i dziś”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin Konkurs teatralny
Data: 2017-10-06, rozmiar: 164 KB
6 października 2017

Zarządzenie nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji do udziału w regionalnych warsztatach dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin rekrutacji do udziału w regionalnych warsztatach dla nauczycieli „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

6 października 2017

Zarządzenie nr 79/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Regulamin konkurs literacki
Data: 2017-10-06, rozmiar: 154 KB
6 października 2017

Zarządzenie nr 78/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?”

Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” oraz „Regionalne warsztaty dla nauczycieli – Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 oraz §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?” stanowiący załącznik do zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu plastycznego „Za co kocham Polskę?” dla dzieci w wieku przedszkolnym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Plakat Za co kocham Polske
Data: 2017-10-06, rozmiar: 4 MB
Regulamin konkurs plastyczny - Za co kocham Polskę
Data: 2017-10-06, rozmiar: 174 KB