Kategoria: Monitorowanie

19 lutego 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.

Arkusz monitorowania w publicznych szkołach podstawowych. Na platformie www.seo2.npseo.pl został zamieszczony Arkusz monitorowania prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.  Bardzo prosimy o wypełnienie arkusza wyłącznie na platformie seo.

24 stycznia 2017

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. Celem monitorowania jest ustalenie, ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na […]