Kategoria: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

21 marca 2019

Podstawowe informacje o przyznawaniu akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli

I. Akty prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148, z późn. zm.) – w szczególności rozdział 9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) – w szczególności art. […]

5 czerwca 2017

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli

WYKAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH AKREDYTACJĘ I WSTĘPNĄ AKREDYTACJĘ PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY stan na dzień 31 grudnia 2020 r. Placówki posiadające akredytację Lp. Nazwa placówki/siedziba Organ prowadzący Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Samorząd Województwa Podlaskiego Decyzja Nr SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 […]