Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

„Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie” – kurs e-learningowy ORE

Krajowy koordynator sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie Pani Valentina Todorovska-Sokołowska uruchomiła na Platformie Moodle ORE rekrutację na kurs elearningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Termin szkolenia: 21 września−14 października 2020 r. Rekrutacja jest możliwa do 7 października 2020 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie zainteresowane szkoły. Podstawą opracowania kursu jest pierwsza część […]

“Bezpieczni w czasie epidemii”

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ  zaprasza do wykorzystania w bieżącej pracy cyklu 10 filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”. Projekt przygotowany został pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. W odnalezieniu się w tej niełatwej rzeczywistości pomogli eksperci: m.in.: Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta; prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu […]

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych jest autorem  ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Ta inicjatywa edukacyjna skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Celem jest podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym […]

Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły – wspólny list MEN, MI i GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny 31 sierpnia skierowali list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów […]

Akcja Caritas Diecezji Toruńskiej oraz Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”

Akcja  „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” Caritas Diecezji Toruńskiej Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej oraz P. Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty zapraszają do włączenia się w akcję „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, której celem jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W projekcie uczestniczą przedstawiciele kultury, sportu i rekreacji, służb mundurowych i sanitarnych, Wojewódzki Ośrodek Ruchu […]

Program zajęć profilaktycznych Straży Miejskiej na rok szkolny 2020/21

Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku w roku szkolnym 2020/21 kontynuuje działania profilaktyczne skierowane do przedszkoli i  szkół podstawowych. Bazą tych działań jest  program profilaktyczny, którego celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa. Do programu profilaktycznego na rok 2020/2021 wpisane […]

Kurs e-lerningowy “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w kursie e-lerningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy.” Kurs ma na celu identyfikowanie zagrożeń w gospodarstwach rolnych i świadome ich unikanie. Jest to narzędzie pomocne do wykształcenia u dzieci właściwych zachowań podczas przebywania w gospodarstwie rolnym. Kurs dostępny pod adresem: prewencja.krus.gov.pl […]

Program edukacyjny dla szkół podstawowych “Szkoła przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpoczyna w roku szkolnym 2020/21 realizację programu edukacyjnego „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podlaskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego, położonych na terenach administrowanych przez RZGW w Białymstoku. Głównym celem programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności […]

Narodowa Strategia Onkologiczna inwestycją w edukację – gra edukacyjna „Piramida Zdrowia”

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje zadanie, które polega na przygotowaniu materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży. Inwestycje w edukację dotyczące stylu życia będą realizowane m.in. przez kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży. Strategia zakłada wprowadzenie od września 2020 r. zajęć o zdrowiu, które mają być […]

Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – uaktualniona baza danych na 2020 rok

Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych zaktualizowane zostały następujące […]

“Szkoły dla Zdrowia w Europie” (SHE)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje o modyfikacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE stacjonarnych szkoleń na e–learningowe, który planuje uruchomić od października szkolenia e-learningowe: Szkoła Promujące Zdrowie oraz Ruch i Zdrowe Żywienie. W załączniku przekazujemy list skierowany do dyrektorów, koordynatorów sieci szkół promujących zdrowie, kadry nauczycielskiej, służby zdrowia i wszystkich przyjaciół szkół.   […]

Kurs e-lerningowy dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zachęca do udziału w kursie e-lerningowym dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej i przystępnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy ich prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Szkolenie dostępne jest na stronie: https://prewencja.krus.gov.pl/login/index.php […]

„Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, narzędzia do autoewaluacji w wersji edytowalnej

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem Szkoła Promująca Zdrowie, autorstwa profesor Barbary Woynarowskiej i dr hab. Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan pt. „Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”. Jest on efektem wieloletnich doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu szkoły promującej zdrowie w Polsce. Powstał we współpracy z koordynatorami wojewódzkich i […]

Koronawirus – plakaty informacyjne w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, wietnamskim oraz chińskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele! Zachęcamy do wykorzystania w działalności informacyjnej plakatów dotyczących koronawirusa przesłanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.   Załączniki Plakat KORONAWIRUS – j. ukraiński Data: 2020-03-10, rozmiar: 222 KB Plakat KORONAWIRUS – j. chiński Data: 2020-03-10, rozmiar: 242 KB Plakat KORONAWIRUS – j. wietnamski Data: 2020-03-10, rozmiar: 236 KB Plakat […]

Kampania edukacyjna dotycząca koronawirusa

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zachęca do zapoznania się  i rozpowszechnienia informacji znajdujących się na strony internetowej https://www.gov.pl/koronawirus Znajdą tam Państwo aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich, informacje dla podróżujących oraz listę szpitali zakaźnych w […]

Cykl konferencji na temat „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych” kampania społeczna

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele!   Kampania społeczna na temat uzależnień od social mediów, telefonów, tabletów i nie tylko skierowana do dyrektorów i nauczycieli odbędzie się 10 lutego 2020 roku. 10 marca 2020 roku konferencja zostanie skierowana do młodzieży i dzieci na temat uzależnień od telefonów, tabletów itp. Spotkania odbędą się w godzinach od 12:00 […]