Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

Apel Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z […]

“Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Szanowni Nauczyciele! „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to program edukacyjny skierowany do nauczycieli, uczniów i rodziców. Na multimedialnej platformie edukacyjnej pod adresem  https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl,  znajdziecie Państwo gotowe, kompletne scenariusze 10 lekcji z podziałem na klasy 1-3, 4 -6 i 7-8. Tematyka lekcji dotycząca elektryczności i związanych z nią zasad bezpieczeństwa zgodna jest z podstawą programową kształcenia ogólnego, a formy przekazu […]

Ubezpieczenie dziecka w szkole/placówce oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami informujemy, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością […]

“Bieg po zdrowie” – III edycja programu edukacyjnego

Program edukacyjny zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, skierowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych. Swoim zasięgiem obejmie około 35% szkół w naszym województwie. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów. Autorami programu są eksperci w dziedzinie psychologii z Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji […]

“Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” – ogólnopolska akcja społeczna

„Świeć życiem” to pierwsza odsłona ogólnopolskiej akcji społecznej „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach”. Zachęcamy do udziału w akcji, która jest odpowiedzią na zagrożenia mogące spotkać nas i nasze dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.   Więcej informacji pod adresem: http://www.duszpasterstwokierowcow.pl/?pl_patronat-honorowy,173

System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Psychiatrii i Neurologii prowadzi  System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Celem Systemu jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów. Programy ocenione pozytywnie zamieszczane są w bazie programów rekomendowanych. Szczegółowe […]

Pismo w sprawie zagrożenia handlem ludźmi

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i  gimnazjów w województwie podlaskim, w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na  to przestępstwo może być młodzież szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów wyjeżdżająca za granicę z […]

Program profilaktyczny „Mam wybór… wybieram rozsądek”

Informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku jako bezpośredni realizator działań, rozpoczęła realizację Programu profilaktycznego pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Partnerami projektu są: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja EGO w Suwałkach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w […]

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – obowiązki pracodawców lub organizatorów zatrudniających osoby lub nawiązujących z nimi inne formy współpracy w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podlaskim, organizatorzy innych form współpracy, informuję, że został uruchomiony Rejestr Sprawców Przestępstw na […]