Kategoria: Egzaminy i sprawdziany

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą nabór wniosków na szkolenia dla kandydatów  na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępniono link z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty, które mogą być wykorzystane na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych. Link do strony z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty: https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1

Egzamin ósmoklasisty – przykładowe arkusze egzaminacyjne

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne. Pod adresem:  cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 można już zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminacyjnymi z: języka polskiego matematyki języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego). W przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych zostały opublikowane dodatkowo nagrania (w formacie mp3) do […]

Sprawdzian i egzaminy zewnętrzne w nowej formule od 2015 roku

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w 2016 roku w wersji zaktualizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z dnia 20 sierpnia 2015 roku. (załącznik) Ponadto pragniemy zachęcić do korzystania z dodatkowych materiałów poświęconych egzaminom przeznaczonych dla uczniów, nauczycieli oraz egzaminatorów w postaci: zbiorów przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu w formule […]