Kategoria: Innowacje i eksperymenty

3 grudnia 2019

Szkoła dla innowatora

Szkoła dla innowatora to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 3 grudnia 2019 roku […]

24 stycznia 2017

Rejestr innowacji realizowanych w szkołach na terenie województwa podlaskiego

Odział Suwałki Zgłoszone do realizacji w roku szkolnym: 2012/2013 Przedszkola Zgłoszone do realizacji w roku szkolnym: Przedszkola 2016/2017 Uzupełnienie 2015/2016 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku Przedszkole nr 2 w Białymstoku 2011/2012 Szkoły podstawowe Zgłoszone do realizacji w roku szkolnym: Szkoły podstawowe 2016/2017 Uzupełnienie 2015/2016 2015/2016 2014/2015 2013/2014 […]