Kategoria: System Informacji Oświatowej

16 stycznia 2020

SIO. Przedłużono termin do 22 stycznia 2020 r. potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 15 stycznia 2020 r.  przedłużyło termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020 do dnia 22 stycznia 2020 r. W załączeniu pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie przedłużenia  termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020. Załączniki Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych do 22 stycznia 2020 r. Wydłużenie terminu […]

10 stycznia 2020

SIO. Raport do weryfikacji danych do dotacji przedszkolnej na rok 2020 stan na 30.09.2019

W Strefie SIO w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Weryfikacji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 r. W załączeniu pismo Ministra […]

20 grudnia 2019

Nowe SIO. Weryfikacja danych subwencyjnych na rok 2020 w terminie do 15 stycznia 2020

W strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W strefie dla zalogowanych SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów (również w załączeniu poniżej): pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych, instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych SIO (ze strony JST) i udziale […]

10 października 2018

Nowe SIO. Prośba o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej. Jednocześnie informuję, że na stronie http://www.pomocsio.men.gov.pl w zakładce „Instrukcje merytoryczne” – […]

4 października 2018

Nowe SIO. Pismo MEN w sprawie obowiązku przypisania uczniów do oddziałów w nowym roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO) oraz przypomina o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów uczniów w nowym SIO […]

15 czerwca 2018

Przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń w nowym SIO

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, uprzejmie prosimy o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie www.pomocsio.men.gov.pl w zakładce „Instrukcje merytoryczne” […]

31 października 2017

Nowe SIO. MEN przypomina o obowiązku dokonania niezbędnych zmian w RSPO

Szanowni Państwo przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, poniżej przedstawiam Państwu opis działań, które powinny zostać wykonane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Przekazanie informacji do RSPO o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty oraz art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe Przypominamy, […]