Kategoria: Awans zawodowy

17 października 2018

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończył staż po 1 września 2018 r.

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc) zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania […]

17 października 2018

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończył staż przed 1 września 2018 r.

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia i […]

9 stycznia 2017

Awans zawodowy – październik 2016

W dniu 13 grudnia 2016 r., w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje nauczycielom przybyłym na tę uroczystość złożyła Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska. Wśród 102 osób, które od 1 stycznia 2017 r. otrzymywać będą z tego tytułu wyższe wynagrodzenie znalazło się: • 31 nauczycieli szkół z […]