Kategoria: Awans zawodowy

2 czerwca 2020

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2020 r.

Informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r. W przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli nie wprowadzono zmian w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązują zatem wszystkie terminy i procedury, o których mowa w rozdziale 3a – Awans zawodowy nauczycieli  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 […]

1 czerwca 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację w tej sprawie. Realizacja awansu zawodowego Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują […]

1 czerwca 2020

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – wzory druków

Oświadczenie zmiana danych Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony przed 1.09.2018 r. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony w okresie 1.09.2018 r. – 31.08.2019 r. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony po 31.08.2019 r. Wniosek o wszczęcie postępowania – staż zakończony przed 1.09.2018 r. Wniosek o wszczęcie postępowania – […]

17 października 2018

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończył staż po 1 września 2018 r.

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc) zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania […]

17 października 2018

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończył staż przed 1 września 2018 r.

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia i […]

9 stycznia 2017

Awans zawodowy – październik 2016

W dniu 13 grudnia 2016 r., w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje nauczycielom przybyłym na tę uroczystość złożyła Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska. Wśród 102 osób, które od 1 stycznia 2017 r. otrzymywać będą z tego tytułu wyższe wynagrodzenie znalazło się: • 31 nauczycieli szkół z […]