Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

23 września 2019

Rekrutacja do projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest realizatorem projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18. Uczestnicy: 160 nauczycieli matematyki z całego kraju, uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele matematyki – zdobywający uprawnienia do nauczania matematyki. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. […]

18 września 2019

Konferencja inaugurująca projekt Szkoła 6.0

Stowarzyszenie Wspólnota Polska pragnie zaprosić na konferencję inaugurującą projekt Szkoła 6.0, która odbędzie się 26 września w Warszawie. Celem projektu jest zbudowanie współpracy opartej na zasadzie partnerstwa pomiędzy placówkami polskimi i polonijnymi i rozpropagowanie idei tworzenia wspierających warunków dla rozwoju dzieci, młodzieży i polskiego środowiska nauczycielskiego na całym świecie. Projekt uzyskał wsparcie Marszałka Senatu RP. Krótki […]

5 września 2019

Szkolenia z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim

Fundacja Dialog zaprasza nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniach z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Udział w szkoleniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Fundacja Dialog zapewnia 2-dniowe szkolenie poprowadzone metodami aktywnymi: warsztaty, prezentacje, symulacje i dużo dyskusji (grupy 16-osobowe), materiały szkoleniowe, bezpłatny nocleg i […]

21 sierpnia 2019

Szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje. Szkolenie obejmuje m.in.: doradztwo zawodowe na wskazanych etapach edukacyjnych (szkoły podstawowe, technika, licea, szkoły branżowe I stopnia); zmiany w kształceniu zawodowym uwzględniające najnowsze rozwiązania prawne. Uczestnik nie musi być wykwalifikowanym doradcą zawodowym. Nabór na szkolenia jest prowadzony w trybie ciągłym, poprzez […]

1 sierpnia 2019

Publikacje edukacyjne z zakresu tematyki rynku finansowego i podstaw przedsiębiorczości

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego i we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podejmuje działania ukierunkowane m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów zawierających treści nauczania z rynku finansowego, które obejmują: organizację seminariów szkoleniowych i warsztatów, przygotowywanie publikacji skierowanych do środowiska szkolnego. Powyższe […]

28 czerwca 2019

Zapowiedź wizyt astronomów w szkołach

W okresie od września do grudnia 2019 r. astronomowie będą odwiedzać szkoły różnego szczebla kształcenia. Zainteresowane placówki mogą wstępnie zgłaszać się do projektu. Odwiedziny w szkole są bezpłatne. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) w ramach akcji IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Podstawowym elementem wizyty jest ciekawa prelekcja dla uczniów z […]

18 lutego 2019

Konferencja regionalna „Nauczanie języków obcych w szkołach”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) nauczycieli języków obcych na konferencję Nauczanie języków obcych w szkołach. Podczas konferencji przedstawiony zostanie obecny stan szkolnej edukacji językowej: możliwości skutecznej nauki języków obcych wedle nowych zapisów w Podstawie programowej, analiza wyników zewnętrznych egzaminów językowych, aktualna sytuacja edukacji […]

11 września 2018

Scenariusze lekcji europejskiej “Temat: Europa”

W publikacji „Temat: Europa” jest zawartych szesnaście najwyżej ocenionych scenariuszy lekcji, które powstały w ramach konkursu dla nauczycieli zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w roku szkolnym 2017/2018. Publikacja ta posłuży polskim nauczycielom w szerzeniu wśród młodego pokolenia wiedzy o wartościach europejskich, jak również o różnych aspektach działania Unii Europejskiej. Może być pomocna w opracowaniu własnych, […]

22 grudnia 2017

Działalność edukacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego realizując zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku ‒ CEDUR prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Jedną z grup odbiorców jest […]