Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

30 października 2018

Seminarium dla nauczycieli pn.: „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.: „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?”, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku. Celem seminarium jest przybliżenie zagadnień związanych z […]

26 października 2018

Informacja o szkoleniach organizowanych w ramach zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty z zakresu doskonalenia nauczycieli

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji oraz warsztatach organizowanych w ramach realizacji zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty z zakresu doskonalenia zawodowego. Konferencja: “Wspieranie i rozwój kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, z uwzględnieniem kształcenia ich samodzielności, kreatywności i innowacyjności“ – organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja odbędzie się 13 listopada w godz. 10.00 – 14.00 w […]

24 października 2018

Zmiana terminu seminarium pn. “Ekonomia społeczna – jak ciekawie pokazać przedsiębiorczość społeczną”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, informuje, iż […]

11 września 2018

Scenariusze lekcji europejskiej “Temat: Europa”

W publikacji „Temat: Europa” jest zawartych szesnaście najwyżej ocenionych scenariuszy lekcji, które powstały w ramach konkursu dla nauczycieli zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w roku szkolnym 2017/2018. Publikacja ta posłuży polskim nauczycielom w szerzeniu wśród młodego pokolenia wiedzy o wartościach europejskich, jak również o różnych aspektach działania Unii Europejskiej. Może być pomocna w opracowaniu własnych, […]

22 grudnia 2017

Działalność edukacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego realizując zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku ‒ CEDUR prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Jedną z grup odbiorców jest […]