Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

13 listopada 2019

Szkolenie dla nauczycieli “Dzieci romskie w szkole”.

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pt.: „Dzieci romskie w szkole” Organizatorem szkolenia jest Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów. Szkolenie jest w całości finansowane  przez MSWiA ze środków Programu Romskiego. Termin: 21 listopada 2019 r., godz. 10.00 . Miejsce: Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku. Program […]

8 listopada 2019

Warsztaty Haiku w zintegrowanym kształceniu językowo-kulturowym

Informujemy, że w ramach „Dni kultury japońskiej” Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia jest realizatorem warsztatów Haiku w zintegrowanym kształceniu językowo-kulturowym. Adresaci: studenci i nauczyciele. Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności wykorzystania przez uczniów wiedzy językoznawczej przy pisaniu haiku (japońskiego siedemnastozgłoskowego epigramatu). Prowadzenie: dr hab. Joanna Szerszunowicz. Data i miejsce warsztatów: 13 listopada 2019 r. w godz. 12.00 – […]

30 października 2019

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli „Grajmy i śpiewajmy w szkole. Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”

Instytut Muzyki i Tańca oraz Narodowe Forum Muzyki serdecznie zapraszają na konferencję „Grajmy i śpiewajmy w szkole. Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”, która odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Podleśna 2. Konferencja kierowana jest do Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i nauczycieli muzyki. […]

8 października 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Zgodnie z § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) publikuję wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują w roku szkolnym 2019/2020 zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych. Lp. Nazwa placówki doskonalenia […]

1 października 2019

Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszłych nauczycieli zdobywających uprawnienia do nauczania tego przedmiotu do udziału w kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki”. Projekt realizowany jest na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu […]

23 września 2019

Rekrutacja do projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest realizatorem projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18. Uczestnicy: 160 nauczycieli matematyki z całego kraju, uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele matematyki – zdobywający uprawnienia do nauczania matematyki. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. […]

21 sierpnia 2019

Szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje. Szkolenie obejmuje m.in.: doradztwo zawodowe na wskazanych etapach edukacyjnych (szkoły podstawowe, technika, licea, szkoły branżowe I stopnia); zmiany w kształceniu zawodowym uwzględniające najnowsze rozwiązania prawne. Uczestnik nie musi być wykwalifikowanym doradcą zawodowym. Nabór na szkolenia jest prowadzony w trybie ciągłym, poprzez […]

1 sierpnia 2019

Publikacje edukacyjne z zakresu tematyki rynku finansowego i podstaw przedsiębiorczości

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego i we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podejmuje działania ukierunkowane m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów zawierających treści nauczania z rynku finansowego, które obejmują: organizację seminariów szkoleniowych i warsztatów, przygotowywanie publikacji skierowanych do środowiska szkolnego. Powyższe […]

28 czerwca 2019

Zapowiedź wizyt astronomów w szkołach

W okresie od września do grudnia 2019 r. astronomowie będą odwiedzać szkoły różnego szczebla kształcenia. Zainteresowane placówki mogą wstępnie zgłaszać się do projektu. Odwiedziny w szkole są bezpłatne. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) w ramach akcji IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Podstawowym elementem wizyty jest ciekawa prelekcja dla uczniów z […]

11 września 2018

Scenariusze lekcji europejskiej “Temat: Europa”

W publikacji „Temat: Europa” jest zawartych szesnaście najwyżej ocenionych scenariuszy lekcji, które powstały w ramach konkursu dla nauczycieli zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w roku szkolnym 2017/2018. Publikacja ta posłuży polskim nauczycielom w szerzeniu wśród młodego pokolenia wiedzy o wartościach europejskich, jak również o różnych aspektach działania Unii Europejskiej. Może być pomocna w opracowaniu własnych, […]