Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

14 marca 2019

Konferencja “Kreatywność online i offline 2”

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego Michała Sopoćki w Białymstoku już po raz drugi serdecznie zaprasza nauczycieli podlaskich szkół do udziału w konferencji “Kreatywność online i offline”. W ramach spotkania przewidziane są ciekawe prelekcje oraz zajęcia otwarte z języka polskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, informatyki oraz zajęcia biblioteczne i Odysei Umysłu. Zaprezentowane również będą przykłady […]

26 lutego 2019

Konferencja dla nauczycieli ,,Jak inspirować do nauki i rozwoju”

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza na bezpłatną konferencję dla nauczycieli szkół podstawowych ,,Jak inspirować do nauki i rozwoju”. Wydarzenie odbędzie się 22 marca 2019 r. na Uniwersytecie w Białymstoku. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli oraz zainspirowanie ich do prowadzenia lekcji w sposób ciekawy i angażujący uczniów. Podczas konferencji nauczyciele wezmą udział w sesji wykładowej oraz praktycznych […]

18 lutego 2019

Konferencja regionalna „Nauczanie języków obcych w szkołach”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) nauczycieli języków obcych na konferencję Nauczanie języków obcych w szkołach. Podczas konferencji przedstawiony zostanie obecny stan szkolnej edukacji językowej: możliwości skutecznej nauki języków obcych wedle nowych zapisów w Podstawie programowej, analiza wyników zewnętrznych egzaminów językowych, aktualna sytuacja edukacji […]

11 września 2018

Scenariusze lekcji europejskiej “Temat: Europa”

W publikacji „Temat: Europa” jest zawartych szesnaście najwyżej ocenionych scenariuszy lekcji, które powstały w ramach konkursu dla nauczycieli zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w roku szkolnym 2017/2018. Publikacja ta posłuży polskim nauczycielom w szerzeniu wśród młodego pokolenia wiedzy o wartościach europejskich, jak również o różnych aspektach działania Unii Europejskiej. Może być pomocna w opracowaniu własnych, […]

22 grudnia 2017

Działalność edukacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego realizując zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku ‒ CEDUR prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Jedną z grup odbiorców jest […]