Kategoria: Ostatnio dodane

9 kwietnia 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2020 r.

W numerze: Kształcenie i wychowanie „List do drzewa” – koncepcja wychowania kosmicznego w pedagogice Marii Montessori odpowiedzią na współczesne wyzwania edukacji dla zrównoważonego rozwoju Serca w górę, serca ku innym! eTwinning – wspólny projekt placówek oświatowych z Hajnówki i okolic Podlaski Festiwal Gier – uczenie się przez działanie Wymiany międzynarodowe – naturalnym elementem edukacji XXI […]

8 kwietnia 2020

Pomoc asystentów cudzoziemców – Fundacja DIALOG

Fundacja DIALOG zaprasza do korzystania z pomocy asystentów cudzoziemców za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).  Asystenci wspierają migrantów przebywających legalnie w Polsce oraz starających się o status uchodźcy. Pomagają w trudnych sytuacjach i wspierają emocjonalnie. Przekazywane są również osobom zainteresowanym informacje dotyczące zasad kwarantanny,  funkcjonowania przy ograniczeniach przemieszczania się oraz […]

8 kwietnia 2020

Kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2020 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, uprzejmie informuję, że stosownie do przesłanego pisma e-puapem dnia  8 kwietnia 2020 r. zamieszczam załącznik dotyczący liczby uczniów w wieku do lat 5 oraz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2020 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego. Pismo dotyczące podziału przydzielonych kwot dotacji do rozdziałów należy przesłać do […]

8 kwietnia 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. została ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Ograniczone funkcjonowanie […]

8 kwietnia 2020

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.” Jan Paweł II   Tegoroczne Święta Wielkanocne będziemy przeżywali inaczej od wszystkich poprzednich. Ale w kontraście do tych zmienionych warunków naszej codzienności silniej pobrzmiewa niezmienność nadziei, płynącej z faktu Zmartwychwstania Pana. Takiej nadziei, która ucisza niespokojne serce i pomaga bez lęku patrzeć […]

7 kwietnia 2020

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Od narodzin do świętości – obrazy z życia św. Jana Pawła II” – zmiana terminów

Konkurs organizowany jest przez Małopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolną. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej. Termin nadsyłania prac – do 30 kwietnia 2020 r. Aktualne informacje dotyczące przebiegu konkursu zamieszczono na stronach internetowych: www.ohp.pl  i  www.malopolska.ohp.pl   […]

6 kwietnia 2020

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021

  Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021   Załączniki Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021 Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych […]

6 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

3 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 595). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 r. Tekst rozporządzenia  

3 kwietnia 2020

Projekt “Finansoaktywni” dołącza do “Akcji E-dukacja”

Program Finansoaktywni dostosowany do lekcji on-line: 30 marca 2020 r. materiały edukacyjne dla nauczycieli, przygotowane w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni”, są dostosowane do lekcji on-line. Teraz nauczyciel ma do dyspozycji scenariusz i materiały do przeprowadzenia lekcji zdalnie w czasie rzeczywistym oraz materiały dla ucznia do samodzielnej pracy. Ministerstwo Finansów włącza się też do Akcji E-edukacja, […]

3 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. […]