Kategoria: Ostatnio dodane

21 stycznia 2021

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Płynąć pod prąd”.

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Klub Herbertowskich Szkół  zapraszają uczniów, którzy ukończyli 13 lat, do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Płynąć pod prąd”. Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Celem konkursu “Płynąć pod […]

21 stycznia 2021

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich – I kwartał 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją uzyskaną z Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w sprawie wykazu podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz doktorantów a także badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie uprawnień […]

20 stycznia 2021

I edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Złote Szkoły NBP”

18 stycznia 2021 r. Narodowy Bank Polski uruchomił ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Jego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Temat przewodni pierwszej edycji to „Giganci finansów osobistych”. Wszystkie wymagane zadania można […]

20 stycznia 2021

Ogólnopolska Olimpiada o Świecie Antycznym

Serdeczne zapraszamy uczniów  szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia zainteresowanych czasami starożytnymi do wzięcia udziału w kolejnej  edycji Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym. Formuła jej przeprowadzenia  została zmodyfikowana, a wszelkie szczegóły dotyczące regulaminu oraz harmonogramu  znajdują się na stronie: http://olimpiadaantyczna.uwb.edu.pl/ w zakładce edycja 2020/2021. Organizatorem jest Katedra Nauk […]

20 stycznia 2021

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Jednym z zadań Narodowego Banku Polskiego jest upowszechnianie wiedzy o ekonomii. Narodowy Bank Polski stara się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, stawiając przede wszystkim na edukację młodych. Inicjuje własne aktywności i włącza się w realizację różnorodnych projektów zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. Na stronie internetowej https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/index.html zamieszczono ofertę edukacyjną NBP realizowaną i tworzoną na […]

20 stycznia 2021

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie organizuje 16. edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Celami konkursu są: rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na ochronę życia człowieka poprzez promowanie tematyki pro-life i edukacja bioetyczna; zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i ujawniania swoich talentów plastycznych, dziennikarskich, literackich, filmowych kształtowanie pozytywnych […]

20 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza nauczycieli do podjęcia współpracy

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna stażu nauczyciela szkoły za granicą Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, realizuje zadanie awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą. Każdy z nauczycieli szkoły za granicą będzie miał przydzielonego opiekuna stażu, który powinien rekrutować się ze szkoły w […]

19 stycznia 2021

VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkota Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie Ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny. Celem konkursu jest  upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego oraz doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim. Konkurs […]

19 stycznia 2021

Konkurs legislacyjny

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs legislacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia […]

19 stycznia 2021

Informacja dotycząca realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Mając na względzie konieczność ochrony interesu osób podejmujących kształcenie w celu przekwalifikowania lub uzyskania/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w sytuacji obserwowanego w ostatnim okresie wzrostu aktywności nierzetelnych podmiotów szkoleniowych oferujących kursy wątpliwej jakości, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje (Pismo Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego nr DSKKZ-WDK.420.3.2021.DI z dnia 15 stycznia 2021 roku): Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego […]

19 stycznia 2021

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami: […]

18 stycznia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 92). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki […]

18 stycznia 2021

Projekt – Akademia Przedsiębiorczości 2

Fundacja Przedsiębiorczości Revas pragnie przedstawić projekt skierowany do nauczycieli przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych oraz doradztwa zawodowego – Akademia Przedsiębiorczości 2. Jest to już druga edycja cyklu 8-miu darmowych webinariów, w ramach których praktycy biznesu przybliżają nauczycielom tematy związane z przedsiębiorczością. Agenda każdego spotkania dostosowana jest do podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Pierwsza edycja projektu pokazała, że […]