Kategoria: Ostatnio dodane

20 marca 2019

Konkurs dla uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego na spot filmowy pn. “Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot reklamowy pn. „Ekonomia społeczna dla każdego”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o ekonomii społecznej wśród uczniów, wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi idei i mechanizmów ekonomii społecznej, a także szerzenie wiedzy w […]

19 marca 2019

Zarządzenie Nr 38/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. […]

19 marca 2019

V. edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

„Finansoaktywni” to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Misja tegorocznej edycji brzmi: „Rozumiemy podatki”. Uczestnicy programu mogą wygrać nagrody rzeczowe i wycieczkę do Warszawy. Program „Finansoaktywni” rozpoczął się 28 lutego. Mogą […]

19 marca 2019

Ruch i zdrowe żywienie w szkole

Państwo Dyrektorzy, Szkolni Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie! Zachęcamy do udziału w szkoleniu „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”, którego celem jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, a także podniesienia kompetencji uczestników dotyczących planowania i ewaluacji działań. Adresatami szkolenia są dyrektorzy i Szkolni Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie. Organizatorem szkolenia […]

19 marca 2019

Zarządzenie Nr 37/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: […]

19 marca 2019

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2019 r.

Zapraszamy szkoły do udziału w wojewódzkich rozgrywkach turniejowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych . W załączeniu zamieszczamy pismo Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Białymstoku.

18 marca 2019

Ogólnopolska olimpiada “Big Ben” z języka angielskiego

Wiedza i Edukacja zaprasza do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie języka angielskiego „Big Ben”,  przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych (klasy III-VII) oraz uczniów szkół gimnazjalnych, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń. Dla każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań […]