Kategoria: Ostatnio dodane

22 stycznia 2020

Ósmy Kongres Młodych Matematyków Polskich

Informujemy, że w dniach 17-20 września 2020 r. w Łodzi odbędzie się Ósmy Kongres Młodych Matematyków Polskich, którego organizatorami są: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie W ramach Kongresu uczniowie liceów zainteresowani matematyką będą mieli możliwość wysłuchania wykładów przygotowanych […]

20 stycznia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 82).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

20 stycznia 2020

VII Międzynarodowy Konkurs o Żołnierzach Wyklętych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, osadzonych w Aresztach Śledczych do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Skład Komitetu Honorowego: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej […]

17 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 powołanych Zarządzeniem nr 71/2019z dnia 16 września 2019 roku

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji: Lp. […]

17 stycznia 2020

Miesiąc Języka Ojczystego 2020

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje Miesiąc Języka Ojczystego, który będzie trwał od 21 lutego do 21 marca 2020 roku. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery ogólnopolskie konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych: V Konkurs na gadkę, V Konkurs na […]

17 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 8/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 8/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 […]

17 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty […]

16 stycznia 2020

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020 – scena młodzieżowa

Zgodnie z wieloletnią tradycją Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych naszego województwa do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020 – scena młodzieżowa. Celem imprezy jest promocja dorobku artystycznego teatrów szkolnych, stworzenie możliwości wymiany […]

16 stycznia 2020

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego br. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w wersji papierowej należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium, w wersji elektronicznej przesłać na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik […]