Kategoria: Ostatnio dodane

23 października 2020

Szkolenie online „Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze?”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie poświęcone doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych w realizacji podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Szkolenie kierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, zainteresowanych doskonaleniem zawodowym nauczycieli w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kształtowaniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów w świetle nowej podstawy […]

23 października 2020

Projekt Łączka 2020-21

  Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do nowej edycji Projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 8. klas szkół podstawowych. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz […]

22 października 2020

Konkurs literacki „Wolność na 102”

  W związku ze zbliżającą się 102. rocznicą odzyskania niepodległości przez Białystok Muzeum Podlaskie w Białymstoku organizuje konkurs literacki „Wolność na 102”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych wykazujących szczególne zainteresowanie literaturą i historią. Obejmuje dwie kategorie prac: poezja i proza. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas wieczoru […]

22 października 2020

Projekt „Przystań w sieci”

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” – ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów. Celem organizatorów jest dotarcie do 2 000 nauczycieli i 40 000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (młodzież w wieku 13-19 lat) w Polsce. Założeniem twórców projektu „Przystań w sieci” jest wyposażenie odbiorców w kompetencje niezbędne do radzenia sobie […]

22 października 2020

Projekt Cyber ZASP

Związek Artystów Scen Polskich ZASP informuje o realizacji projektu pt. Cyber ZASP i stworzeniu  aplikacji, dzięki której zainteresowani będą mieli okazję poznać m. in. przykłady teatru radiowego czy poezji recytowanej przez znanych polskich artystów. Efekty pracy ZASP można znaleźć w aplikacji CYBER ZASP w Google Play lub App Store. W aplikacji znajdują się linki do […]

22 października 2020

Konkurs edukacyjny Ministra Finansów „Z Twoich podatków”

Minister Finansów zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 lat do udziału w konkursie edukacyjnym pn. „Z Twoich podatków”. Celem konkursu jest pokazanie, że dzięki dochodom państwa, które pochodzą z podatków płaconych przez wszystkich obywateli, finansowane są tak ważne obszary jak edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i wiele innych. Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu, który […]

21 października 2020

Zarządzenie Nr 76/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem […]

20 października 2020

Program “Ekonomia na co dzień-program”

Program realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. Program skierowany jest do doradców zawodowych, wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów. Jest programem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku 12-15 lat w szkołach podstawowych. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją […]

19 października 2020

Konkurs: Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921)

W związku z uchwałą Senatu RP z 17 października 2019 r. ustanawiającą rok 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921). Celem konkursu jest upowszechnienie […]

19 października 2020

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach wystąpią wyjątki, które dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i […]

19 października 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

16 października 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1830). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

15 października 2020

Zarządzenie Nr 75/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), zarządza się co następuje: § 1 […]

15 października 2020

Materiały z Konferencji “ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DLA OŚWIATY” w nowych uwarunkowaniach

Szanowni Państwo Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w dniu 7 października 2020 r. podczas Konferencji “ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DLA OŚWIATY” w nowych uwarunkowaniach organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Podlaskim Kuratorem Oświaty. Prezentujemy także nagranie z webianarium, które jest metodyczną propozycją dedykowaną nauczycielom, wychowawcom, doradcom zawodowym, konsultantom i […]

14 października 2020

Program edukacyjny Bezpieczniki Taurona

„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” Platforma „Bezpieczników TAURONA” zamieszcza nowe materiały edukacyjne. Wpisują się one w ideę „Zielonego zwrotu”, propagującą odnawialne źródła energii. Przygotowany na rok szkolny 2020/21 materiał, adresowany jest głównie do uczniów klas 1-3, nauczycieli wprowadzających tematy ekologiczne oraz dla rodziców, którzy mogą przekazywać dzieciom, jak oszczędnie korzystać z energii elektrycznej. Wspólnie […]

14 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbyły się tradycyjne wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. A w związku z dzisiejszym świętem Kurator Beata Pietruszka spotkała się z grupą nauczycieli i dyrektorów, którzy otrzymali nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jak zauważyła Pani Kurator „w tym gronie nie ma ludzi przypadkowych, tylko osoby wyróżniające się swoją […]