Kategoria: Ostatnio dodane

15 stycznia 2019

Konkurs na temat wiedzy o współczesnej historii Polski

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, działając w imieniu Fundacji Editions Spotkania, zaprasza młodzież do uczestnictwa w konkursie na temat wiedzy o współczesnej historii Polski. Zakres pytań konkursowych obejmować będzie treść książek, które zostały bezpłatnie przekazane do szkolnych bibliotek: Klimaty – Andrzeja Gelberga; Ze sztambucha emigranta – Pawła Pietkuna; Przełom – Zdzisława Dudka; Niezłomni – Alfreda Znamierowskiego. Konkurs […]

15 stycznia 2019

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Organizatorami III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród młodzieży, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia do konkursu, w formie określonej […]

15 stycznia 2019

Procedura oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 r. Załączniki zalacznik-nr-1a Data: 2019-01-15, rozmiar: 18 KB zalacznik-nr-1 Data: 2019-01-15, rozmiar: 20 KB zalacznik-nr-2 Data: 2019-01-15, rozmiar: 16 KB zalacznik-nr-1b Data: 2019-01-15, rozmiar: 18 KB zalacznik-nr-3 Data: 2019-01-15, rozmiar: […]

15 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę […]

15 stycznia 2019

IX Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”. Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia. Uczestnicy doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się […]

15 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zachęca do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i […]

10 stycznia 2019

Szkoła Promująca Zdrowie – zmiany w procedurze ubiegania się o wojewódzki i krajowy certyfikat

Aktualne materiały do pobrania: 1.  Etapy tworzenia “Szkoły Promującej Zdrowie/Przedszkola Promującego Zdrowie” 2.  Dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do sieci: ·         Karta zgłoszenia szkoły do Podlaskiej Sieci  Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – załącznik 1 ·         Deklaracja – załącznik 2 3.  Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu Sz/PPZ – załącznik 3 4.  Nadanie Wojewódzkiego […]

9 stycznia 2019

Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje o dokonaniu darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci zużytego samochodu osobowego marki Lancia Lybra 1,8LX o numerze rejestracyjnym BI 4673T na rzecz […]