Kategoria: Wykaz szkół i placówek

10 stycznia 2017

Wykaz szkół i placówek

Szkoły publiczne WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – rok szkolny 2016/2017 Wykaz
Placówki niepubliczne – WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – rok szkolny 2016/2017 Wykaz
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – rok szkolny 2016/2017 Wykaz
Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – rok szkolny 2016/2017 Wykaz
Szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych – WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – rok szkolny 2016/2017 Wykaz

Wykaz szkół i placówek oświatowych na podstawie danych z SIO dostępne na stronie MEN