Kategoria: Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej Informacji dotyczącej obejmowania honorowym patronatem lub udzielania rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – KiO.031.19.2018.
Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu powinien zapoznać się z zasadami określonymi w Informacji oraz złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wzorem wraz z załącznikami.

Wykaz aktualnych udzielonych honorowych patronatów / rekomendacji w roku szkolnym 2018/2019r.

 

Znak sprawy Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wnioskodawcy Uwagi
1 2 3 4
KIO.031.2.2019 VI edycja Miejskiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Пусть музыка играет” Zespół Szkół Niepublicznych im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
KIO.031.3.2019 Diecezjalny Konkurs Religijny „ W mocy Bożego Ducha – jestem misjonarzem w moim środowisku” Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
KIO.031.61.2018 XVIII Wojewódzkie Prezentacje Małych Form Teatralnych „Kolędy to czas” Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne w Białymstoku
KIO.031.58.2018 Konkurs Papieski „Dar na stulecie” Instytut Tertio Millennio w Krakowie
KIO.031.57.2018 VIII edycja Ogólnopolskiego konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
KIO.031.56.2018 XIV Konkurs Recytacji Prozy Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
KIO.031.55.2018 XII Konkurs pt. „Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2019 Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
KIO.031.54.2018 Olimpiada Wiedzy Biologicznej Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
KIO.031.52.2018 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „I Ty możesz zostać Kopernikiem” Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
KIO.031.53.2018 Międzyszkolny konkurs literacko- plastyczny pt.: „Rycerskie przygody wybranego bohatera w komiksie”. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Białymstoku
KiO.031.50.2018 XIX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez Granic” Instytut Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
KiO.031.49.2018 Konferencja z okazji 100 lat urodzin Thomasa Gordona „Pokój zaczyna się w rodzinie” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
KIO.031.48.2018 Konkurs Kolędy i Piosenki Świątecznej „Niech kolęda się niesie po świecie…” Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
KIO.031.45.2018 Konferencję nt. „Szkoła i Kościół w Procesie Rozwoju i Edukacji w Białymstoku Przez 100 Lat Niepodległej Polski 1918 – 2018” Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
KIO.031.43.2018 XIX edycję Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek i Pastorałek – „JASEŁKA 2018″ Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
KIO.031.44.2018 Konkurs „Nasz Region, Nasza Mała Ojczyzna – odzyskanie niepodległości 1918-1919″ Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
KiO.031.40.2018 Międzyszkolny konkurs wiedzy historycznej „Kartki z historii Polski” Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
KiO.031.36.2018 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej dla klas I – III Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
KiO.031.41.2018 VIII Jesień Talentów 2018 „Z inspiracji Księdza Jana” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 25
SO.031.39.2018 III Mikołajkowe Zawody Pływackie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
KiO.031.37.2018 Konkurs Języka Niemieckiego Schwarz-Rot-Gold Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Księżny Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
KiO.031.38.2018 IX Podlaskie Potyczki Recytatorsko – Plastyczne „Polska poezja patriotyczna słowem i pędzlem malowana.
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
KiO.031.35.2018 Konkurs Recytatorski „Od świtu do zmierzchu” Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
KiO.031.28.2018 VIII Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi” Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 28,16-020 Czarna Białostocka
KiO.031.33.2018 XII Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża
KiO.031.33.2018 XII Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża
KiO.031.32.2018 Konkurs dla dzieci i młodzieży „Śpiewaj Paradiso na urodziny św. Filipa Neri” Caritas Diecezji Łomżyńskiej
KiO.031.27.2018 Gra miejska „Białystok w Niepodległej” Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku
KiO.031.22.2018 Program edukacyjny „Akademia Uwielbiam” MGD MWS Sp. z o. o. Grupa Maspex w Wadowicach
KiO.031.24.2018 VIII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z broni pneumatycznej „Złota Tarcza” V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
KiO.031.20.2018 Etap diecezjalny “XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej” Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku
KiO.031.25.2018 VII edycja Konkursu Wiedzy o Romanie Dmowskim Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku
KiO.031.21.2018 IV edycja Konkursu Artystycznego “Piękno niejedno ma imię” Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku
KiO.031.18.2018 III Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok
KiO.031.17.2018 VIII Jesień Talentów 2018 „Z inspiracji Księdza Jana” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 25
KiO.031.26.2018 Projekt edukacyjny „Maturanek – Poranek Maturzysty” Politechnika Białostocka, Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Białymstoku
KiO.031.7.2018 Podlaski Konkurs Wiedzy o Podatkach Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Białymstoku
KiO.031.23.2018 „Lektury szkolne – Lubię to!” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
KiO.031.15.2018 „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna” Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja” w Skale
KiO.031.14.2018 “Wielowymiarowa tożsamość mieszkańców Podlasia w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości” Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
KiO.031.13.2018 XXIII Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis”, 15-616 Białystok ul. Węgierska 15
KiO.031.11. 2018 III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach Instytut Nowych Technologii w Łodzi
KiO.031.10.2018 Międzyszkolny Konkurs „Wielcy Matematycy Niepodległej Polski” Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku
KiO.031.9.2018 “Patriotyczne śpiewanie 2018” Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku
KiO.031.8.2018 Konferencja „Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej” Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
KiO.031.5.2018 XIII Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły Szkoła Podstawowa w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
KiO.031.5.2018 XIII Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły Szkoła Podstawowa w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
KiO.031.6.2018 IV edycja międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Chleb razowy jemy i zdrowo żyjemy” Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku, ul. Łąkowa 17, 15-017 Białystok
KiO.031.2.2018 Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
KiO.031.1.2018 Konkurs wiedzy ekologicznej “Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11
KiO.031.4.2018 Kampania „Pola Nadziei 2018/2019” Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 88J
SO.031.100.2018 Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubinie Kościelnym Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubinie Kościelnym
SO.031.99.2018 XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2018” Szkoła Podstawowa w Lemanie
SO.031.61.2018 Projekt śladami Bohaterów-szlakiem walk o Niepodległość Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
SO.031.68.2018 Wojewódzki Konkurs Metodyczny „ROK NIEPODLEGŁOŚCI” Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
SO.031.94.2018 II edycja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować” EduSense Spółki z.o.o.w Lublinie
SO.031.91.2017 Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” MASPEX-GMW Sp. z o.o. Sp.k., 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10
SO.031.85.2017 III edycja Konkursu ortograficznego o tytuł „Mistrza ortografii 2017″ Szkoła Podstawowa w Rydzewie, 18-413 Miastkowo, ul. Mazurska 27

 

Załączniki

Informacja dot. obejmowania patronatem
Data: 2018-10-11, rozmiar: 696 KB
Wzór sprawozdania PH PKO
Data: 2018-10-11, rozmiar: 96 KB
Logotypy
Skompresowany zip
Data: 2016-12-21, rozmiar: 139 KB