Kategoria: Skargi, wnioski, petycje

Prawo petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania petycji, wniosków i skarg. Z przepisu […]

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podlaski Kurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 7.30 – 16.00. Wicekurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7.30 – 16.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w […]