LISTY UCZNIÓW

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Uczniowie zakwalifikowani 22.11.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Uczniowie zakwalifikowani 17.11.2022

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Uczniowie zakwalifikowani 17.11.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Uczniowie zakwalifikowani 17.11.2022

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Uczniowie zakwalifikowani 17.11.2022

Wojewódzki Konkurs Historyczny Uczniowiew zakwalifikowani 17.11.2022

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Uczniowie zakwalifikowani 22.11.2022

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Uczniowie zakwalifikowani 17.11.2022

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Uczniowie zakwalifikowani 17.11.2022

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Uczniowie zakwalifikowani 23.11.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Uczniowie zakwalifikowani 22.11.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Uczniowie zakwalifikowani 28.10.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Uczniowie zakwalifikowani 17.11.2022

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO STOPNIA REJONOWEGO (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ)
-
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Uczniowie zakwalifikowani 09.01.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Uczniowie zakwalifikowani 09.12.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Uczniowie zakwalifikowani 08.12.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Uczniowie zakwalifikowani 21.12.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Uczniowie zakwalifikowani 12.12.2022

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Uczniowie zakwalifikowani 12.12.2022

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Uczniowie zakwalifikowani 13.12.2022

Wojewódzki Konkurs Historyczny Uczniowie zakwalifikowani 14.12.2022

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Uczniowie zakwalifikowani 16.12.2022

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Uczniowie zakwalifikowani 19.12.2022

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Uczniowie zakwalifikowani 16.12.2022

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Uczniowie zakwalifikowani 16.12.2022

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Uczniowie zakwalifikowani 23.12.2022

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Lista finalistów 08.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Lista finalistów 10.02.2023

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Lista finalistów 10.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Lista finalistów 13.02.2023

Wojewódzki Konkurs Historyczny brak finalistów - wszyscy zostali laureatami 15.02.2023

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Lista finalistów 16.02.2023

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Lista finalistów 17.02.2023

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Lista finalistów 17.02.2023

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Lista finalistów 20.02.2023

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Lista finalistów 21.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Lista finalistów 22.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Lista finalistów 24.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Lista finalistów 24.02.2023

LISTA FINALISTÓW (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ) WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Lista laureatów 08.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Lista laureatów 10.02.2023

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Lista laureatów 10.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Lista laureatów 13.02.2023

Wojewódzki Konkurs Historyczny Lista laureatów 15.02.2023

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Lista laureatów 16.02.2023

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Lista laureatów 17.02.2023

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Lista laureatów 17.02.2023

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Lista laureatów 20.02.2023

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Lista laureatów 21.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Lista laureatów 22.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Lista laureatów 24.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Lista laureatów 24.02.2023

LISTA LAUREATÓW (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ) WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH