LISTY UCZNIÓW

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Uczniowie zakwalifikowani 12.10.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Uczniowie zakwalifikowani 16.10.2023

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Uczniowie zakwalifikowani 16.10.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Uczniowie zakwalifikowani 18.10.2023

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Uczniowie zakwalifikowani 19.10.2023

Wojewódzki Konkurs Historyczny Uczniowie zakwalifikowani 20.10.2023

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Uczniowie zakwalifikowani 23.10.2023

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Uczniowie zakwalifikowani 24.10.2023

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Uczniowie zakwalifikowani 25.10.2023

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Uczniowie zakwalifikowani 26.10.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Uczniowie zakwalifikowani 27.10.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Uczniowie zakwalifikowani 30.10.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Uczniowie zakwalifikowani 31.10.2023

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO STOPNIA REJONOWEGO (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ)
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Uczniowie zakwalifikowani 11.12.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Uczniowie zakwalifikowani 07.12.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Uczniowie zakwalifikowani 8.12.2023

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Uczniowie zakwalifikowani 8.12.2023

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Uczniowie zakwalifikowani 12.12.2023

Wojewódzki Konkurs Historyczny Uczniowie zakwalifikowani 13.12.2023

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Uczniowie zakwalifikowani 15.12.2023

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Uczniowie zakwalifikowani 18.12.2023

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Uczniowie zakwalifikowani 18.12.2023

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Uczniowie zakwalifikowani 18.12.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Uczniowie zakwalifikowani 20.12.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Uczniowie zakwalifikowani 22.12.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Uczniowie zakwalifikowani 22.12.2023


LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Lista finalistów 14.02.2024

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Lista finalistów 16.02.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Lista finalistów 16.02.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Lista finalistów 19.02.2024

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Lista finalistów 20.02.2024

Wojewódzki Konkurs Historyczny Lista finalistów 22.02.2024

Wojewódzki Konkurs Geograficzny brak finalistów - wszyscy zostali laureatami 22.02.2024

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Lista finalistów 23.02.2024

Wojewódzki Konkurs Fizyczny brak finalistów - wszyscy zostali laureatami 26.02.2024

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Lista finalistów 27.02.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Lista finalistów 29.02.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Lista finalistów 01.03.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Lista finalistów 01.03.2024


LISTA FINALISTÓW (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ) WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Lista laureatów 14.02.2024

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Lista laureatów 16.02.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Lista laureatów 16.02.2023

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Lista laureatów 19.02.2024

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Lista laureatów 20.02.2024

Wojewódzki Konkurs Historyczny Lista laureatów 22.02.2024

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Lista laureatów 22.02.2024

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Lista laureatów 23.02.2024

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Lista laureatów 26.02.2024

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Lista laureatów 27.02.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Lista laureatów 29.02.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Lista laureatów 01.03.2024

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Lista laureatów 01.03.2024

LISTA LAUREATÓW (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ) WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH