LISTY UCZNIÓW
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE - szkoły podstawowe r.szk. 2020/2021

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Uczniowie zakwalifikowani 08.10.2020

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Uczniowie zakwalifikowani 09.10.2020

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Uczniowie zakwalifikowani 12.10.2020

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Uczniowie zakwalifikowani 13.10.2020

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Uczniowie zakwalifikowani 14.10.2020

Wojewódzki Konkurs Historyczny Uczniowie zakwalifikowani 15.10.2020

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Uczniowie zakwalifikowani 16.10.2020

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Uczniowie zakwalifikowani 19.10.2020

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Uczniowie zakwalifikowani 20.10.2020

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Uczniowie zakwalifikowani 21.10.2020

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Uczniowie zakwalifikowani 22.10.2020

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Uczniowie zakwalifikowani 23.10.2020

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Uczniowie zakwalifikowani 26.10.2020

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO STOPNIA REJONOWEGO (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ)
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Uczniowie zakwalifikowani 01.02.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Uczniowie zakwalifikowani 02.02.2021

Wojewódzki Języka Niemieckiego Uczniowie zakwalifikowani 03.02.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Uczniowie zakwalifikowani 03.02.2021

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Uczniowie zakwalifikowani 03.02.2021

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Uczniowie zakwalifikowani 03.02.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Uczniowie zakwalifikowani 04.02.2021

Wojewódzki Konkurs Historyczny Uczniowie zakwalifikowani 04.02.2021

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Uczniowie zakwalifikowani 04.02.2021

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Uczniowie zakwalifikowani 05.02.2021

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Uczniowie zakwalifikowani 08.02.2021

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Uczniowie zakwalifikowani 08.02.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Uczniowie zakwalifikowani 10.02.2021

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Lista finalistów 12.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Lista finalistów 12.04.2021

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Lista finalistów 13.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Lista finalistów 13.04.2021

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Lista finalistów 13.04.2021

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Lista finalistów 14.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Lista finalistów 14.04.2021

Wojewódzki Konkurs Historyczny Lista finalistów 15.04.2021

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Lista finalistów 15.04.2021

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Lista finalistów 16.04.2021

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Lista finalistów 16.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Lista finalistów 16.04.2021

LISTA FINALISTÓW (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ)
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Lista laureatów 12.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Lista laureatów 12.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Lista laureatów 12.04.2021

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Lista laureatów 13.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Lista laureatów 13.04.2021

Wojewódzki Konkurs Chemiczny Lista laureatów 13.04.2021

Wojewódzki Konkurs Biologiczny Lista laureatów 14.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Lista laureatów 14.04.2021

Wojewódzki Konkurs Historyczny Lista laureatów 15.04.2021

Wojewódzki Konkurs Informatyczny Lista laureatów 15.04.2021

Wojewódzki Konkurs Fizyczny Lista laureatów 16.04.2021

Wojewódzki Konkurs Geograficzny Lista laureatów 16.04.2021

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Lista laureatów 16.04.2021

LISTA LAUREATÓW (PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ)