SZKOŁA PODSTAWOWA
TESTY KONKURSOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

tr>
Język rosyjski Test Schemat

Język angielski Test Schemat

Matematyka Test Schemat

Język polski Test Schemat

Biologia Test Schemat

Historia Test Schemat

Geografia Test Schemat

Chemia Test
Tablice
Schemat

Fizyka Test Schemat

Informatyka Test Schemat

Język niemiecki Test Schemat

Język francuski Test Schemat

Język białoruski Test Schemat

Język niemiecki Test Schemat

Język angielski Test Schemat

Informatyka Test Schemat

Język białoruski Test Schemat

Język polski Test Schemat

Matematyka Test Schemat

Fizyka Test Schemat

Biologia Test Schemat

Geografia Test Schemat

Chemia Test Schemat

Historia Test Schemat

Język francuski Test Schemat

Język rosyjski Test Schemat

tr>
Historia Test
Schemat

Matematyka Test
Schemat

Język angielski Test
Transkrypcja
Schemat

Język niemiecki Test
Transkrypcja
Schemat

Język polski Test
Schemat

Geografia Test
Schemat

Fizyka Test
Schemat

Język rosyjski Test
Transkrypcja
Schemat

Chemia Test Schemat

Język francuski Test
Transkrypcja
Schemat

Informatyka Test Schemat


Język białoruski Test Schemat

Biologia Test Schemat