6 października 2017

Prezentacje z narad i konferencji

  1. Prezentacje z narad
    1. Podstawy prawne
    2. Ważne komunikaty
    3. Organizacja Kuratorium Oświaty i plan nadzoru
    4. Narady w rejonach wizytacyjnych
  2. Prezentacje z konferencji