6 października 2017

Prezentacje z narad i konferencji

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

Podsumowanie konferencji “Patriotyzm i Wychowanie”

Konferencje Poradnia – Uczeń – Szkoła

Konferencja “Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”