6 października 2017

Przydatne informacje i prezentacje

  1. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (doc)
  2. Liczba dzieci, uczniów w poszczególnych oddziałach na zajęciach (xls)
  3. Wydarzenia nadzwyczajne w MOW (pdf)
  4. Kierunki wychowania w zreformowanej szkole i placówce (prezentacja PowerPoint)
  5. BEZPIECZNA SZKOŁA działania profilaktyczne i procedury bezpieczeństwa (prezentacja PowerPoint)
  6. Nowe rozwiązania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie (prezentacja PowerPoint)
  7. Liczby godzin zajęć wynikających z niektórych aktów prawnych (pdf)