5 lutego 2018

Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych pt. “Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych” w Białymstoku

Seminarium realizowane jest w ramach projektu: „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” odbędzie się w Białymstoku w dniach 15 i 16 lutego 2018 roku.

Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych  do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, bądź też zewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji.

Uczestnicy seminarium:

  • przedstawiciele kadry menedżerskiej,
  • nauczyciele, trenerzy, asesorzy, egzaminatorzy,
  • doradcy zawodowi lub edukacyjno-zawodowi.

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
  • jakie osoby powinny być zaangażowane w realizację poszczególnych etapów walidacji,
  • czym należy się kierować, dobierając metody, które mają być zastosowane na każdym z tych etapów (w tym metody weryfikacji),
  • jak powinien wyglądać schemat walidacji i jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu walidacji,
  • jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,
  • jak prowadzić ewaluację wewnętrzną w instytucji certyfikującej oraz jakie są cele ewaluacji zewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest podmiot zewnętrznego zapewniania jakości.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/seminaria-w-projekcie-zsk/1136-walidacja-i-zapewnianie-jakosci-w-zsk

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki

Załącznik seminarium Białystok
Data: 2018-02-05, rozmiar: 72 KB