12 stycznia 2018

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W ramach projektu „Bon na szkolenie” można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 90% wartości czesnego. Uczestnik ponosi ok. 10% wkładu własnego (przy uzyskaniu dofinansowania). Szczegółowe informacje o sposobie rekrutacji na studia podyplomowe zamieszczone są na stronie Uczelni (w zakładce Studia Podyplomowe): http://www.wswfit.com.pl

Oferujemy możliwość kształcenia na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe 3-semestralne:

I.        Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Absolwenci  zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie planowania i koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających kwalifikacje pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego w kl. I-III, wychowana fizycznego oraz fizjoterapeutów.

Czas trwania: 3-semestry, program studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-godzinna praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych.

II.      Wychowanie Fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych w pracy edukacyjno-wychowawczej nauczycieli wychowania fizycznego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) w szkolnictwie powszechnym.  Zgodnie z ideą edukacji włączającej, która jest priorytetem w obecnej reformie edukacji, należy ułatwić uczniom z SPE funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz możliwe najszybsze włączenie ich w proces kształcenia.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania fizycznego (absolwentów studiów I i II stopnia) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 3-semestry, program studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-godzinna praktyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

III.    Wychowanie Fizyczne dla nauczycieli

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu  wychowania fizycznego. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne związane z wychowaniem fizycznym i sportem dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Studia przeznaczone są absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Czas trwania: 3-semestry, program studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-godzinna praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Studia Podyplomowe 2-semestralne:

I.           Trening medyczny w sporcie

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu prewencji urazów sportowych i postępowania pourazowego po urazach sportowych. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie planowania  i  koordynowania procesu powrotu do pełnej sprawności fizycznej sportowców po kontuzjach oraz działań związanych z profilaktyką.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania fizycznego (absolwentów studiów I i II stopnia) oraz przedstawicieli zawodów medycznych (m.in. fizjoterapeutów, lekarzy, dietetyków, kosmetologów itp.).

Czas trwania: 2-semestry, program studiów obejmuje 280 godz.; integralną częścią programu studiów jest 30-godzinna praktyka w placówkach i oddziałach rehabilitacyjnych.

II.         Masaż sportowy

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych w pracy nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i fizjoterapeutów w procesie profesjonalnego przygotowania sportowców do treningów i startów w zawodach sportowych oraz optymalizacji odnowy mięśniowej.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania fizycznego (absolwentów studiów I i II stopnia) oraz przedstawicieli zawodów medycznych (m.in. fizjoterapeutów, lekarzy, dietetyków, kosmetologów itp.).

Czas trwania: 2-semestry, program studiów obejmuje 280 godz.; integralną częścią programu studiów jest 30-godzinna praktyka w placówkach medycznych i klubach sportowych.

III.       Odnowa biologiczna w sporcie

Celem studiów jest zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności przy prewencji urazów sportowych  oraz wykonywania i nadzorowania procesu fizjoterapeutycznego pacjentów do momentu powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne związane  z odnową biologiczną w sporcie.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania fizycznego (absolwentów studiów I i II stopnia) oraz przedstawicieli zawodów medycznych (m.in. fizjoterapeutów, lekarzy, dietetyków, kosmetologów itp.).

Czas trwania: 2-semestry, program studiów obejmuje 280 godz.; integralną częścią programu studiów jest 30-godzinna praktyka w placówkach medycznych.