20 marca 2018

Materiały z narady w rejonach wizytacyjnych

Statuty – tworzenie, zmiana [PDF]

Uwagi do arkuszy organizacyjnych [PDF]

Wojewódzki system wspierania PKO [PDF]

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1.01.2018

Opiniowanie arkuszy