5 sierpnia 2020

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Klimatu zapraszają dzieci i młodzież do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) Jest to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się w dniach 18 września – 8 października 2020 roku. Skierowana jest do dzieci i młodzieży, a jej celem jest promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Aby wziąć udział w ESDW, należy zaproponować działanie, które swoim zakresem obejmie co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju (gospodarczy, społeczny lub środowiskowy). Pomysły na lekcje, warsztaty, webinary, wystawy, projekty filmowe, a także wszelkie inicjatywy wirtualne itp. należy zarejestrować na europejskiej platformie ESDW: https://esdw.eu/register/, a następnie zrealizować je w trakcie Tygodnia czyli od 18 września do 8 października 2020 r.

Załączniki

Plakat promujący ESDW
Plakat promujący ESDW
Data: 2020-08-05, rozmiar: 361 KB