9 stycznia 2019

Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje o dokonaniu darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci zużytego samochodu osobowego marki Lancia Lybra 1,8LX o numerze rejestracyjnym BI 4673T na rzecz Zespołu Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn.