12 marca 2020

Komunikat dotyczący odwołania I etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2019/2020

 

KOMUNIKAT

dotyczący odwołania I etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2019/2020

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ogólnopolski Koordynator Konkursu – Komitet Główny Olimpiady podjął decyzję o odwołaniu I etapu  centralnego Olimpiady planowanego na 17 marca 2020 r.

 

Więcej: Komunikat Głównego Komitetu Olimpiady