23 stycznia 2020

Konkurs historyczny “Klasówka powstańcza”

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej O/Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach organizują konkurs wiedzy historycznej pt. „Klasówka powstańcza”, wpisujący się w obchody kolejnych rocznic powstań śląskich.

Wśród celów konkursu są: poszerzanie wiedzy uczniów oraz podtrzymywanie pamięci o powstaniach śląskich i plebiscycie na Górnym Śląsku oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”.

Tegorocznym motywem przewodnim jest ukazanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń I, II i III powstania śląskiego oraz plebiscytu górnośląskiego.

Zgłaszanie uczniów do konkursu odbywa się online  za pomocą arkusza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:  https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza w terminie do 6 marca 2020 roku.

Wszelkie szczegóły: https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza

Załączniki

Regulamin konkursu wiedzy historycznej "Klasówka powstańcza 2020"
Regulamin konkursu wiedzy historycznej "Klasówka powstańcza 2020"
Data: 2020-01-23, rozmiar: 221 KB