4 maja 2021

Konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

w najbliższym czasie będziemy obchodzić dwa ważne wydarzenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 6 maja „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” ustanowiony przez Komisję Europejską oraz „Światowy Tydzień Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego” ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w  dniach 17-23 maja. Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przypomnienia wszystkim jego uczestnikom, że nasze zachowania mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Szacunek do innych uczestników, kultura, czy rozwaga są nie mniej ważne niż przestrzeganie przepisów drogowych, a dzięki naszym wspólnym staraniom możemy ograniczyć liczbę ofiar wypadków drogowych.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego (dalej: GITD), we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, ogłosi konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. Zgłoszenia prac będą przyjmowane w terminie od 6 maja do 4 czerwca br., zaś rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie listy laureatów) nastąpi najpóźniej do dnia 21 czerwca br. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne będą na stronie internetowej GITD (www.gitd.gov.pl/edukacja).

Zachęcamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do zainteresowania się tą inicjatywą. Konkurs ma za zadanie zainspirować uczniów do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promować uzdolnienia literackie młodych ludzi. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone, a dodatkowo odczyt najlepszego opowiadania lub bajki zostanie zarejestrowany i opublikowany w środkach masowego przekazu, tj. m.in. na stronie internetowej GITD oraz w mediach społecznościowych Inspekcji.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o realizowanym konkursie za pomocą dzienników elektronicznych, jak również zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu w popularyzację założeń konkursu literackiego w tak ważnym z punktu widzenia społecznego obszarze, zarówno zainteresowanie udziałem w nim dzieci i młodzieży szkolnej, jak i tematyką brd będzie duże.

Jednocześnie informujemy, że Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Panią Agatę Kornhauser-Dudę, Pierwszą Damę RP. W Komitecie Honorowym zasiądzie także Minister Edukacji i Nauki, zaś Polskie Radio S.A. objęło przedsięwzięcie swoim Patronatem Medialnym.

Załączniki

Konspekt konkursu BRD
Data: 2021-05-04, rozmiar: 30 KB