22 stycznia 2021

Konkurs plastyczno-cyfrowy Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy  zaprasza nauczycieli, pedagogów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”, organizowanym we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ambasady Norwegii w Polsce.

Udział w konkursie to okazja do zdobycia nowej wiedzy i podnoszenia umiejętności cyfrowych, ponieważ tematyka prac konkursowych, realizowanych w technikach cyfrowych, ma dotyczyć Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uczniowie będą musieli zdobyć wiedzę geograficzną, historyczną, społeczną na temat państw darczyńców, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz programów pomocowych. Zgodnie z założeniami praca konkursowa musi być wykonana w technice cyfrowej, co pozwoli uczniom na wykazanie się nie tylko kreatywnością, ale również kompetencjami cyfrowymi.

Organizatorzy konkursu, aby wesprzeć uczniów w wykonaniu prac, na stronie internetowej http://www.otymsiewie.pl zamieszczają informacje, które mogą być inspiracją i podpowiedzią konkursową, zarówno w obszarze tematyki, jak i wykonania pracy.

Konkurs rozpoczyna się 20 stycznia 2021 r.; prace za pośrednictwem strony http://www.otymsiewie.pl można zgłaszać do 31 marca 2021 r. Na tej stronie znajduje się również regulamin konkursu, informacje o zasadach przeprowadzania konkursu i nagrodach przewidzianych za najlepsze prace.