10 września 2018

Konkursy “25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursach upamiętniających 25 rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Celem konkursów jest również zwiększenie znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka (EO/EPC) w szkołach oraz podniesienie świadomości prawnej i rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.

W regulaminach konkursów określone są szczegółowe warunki udziału w konkursach oraz zadania konkursowe.

Bieżące informacje na temat konkursów są publikowane na stronie:

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/konkurs2018

 

Załączniki

Zaproszenie do konkursu
Data: 2018-09-10, rozmiar: 302 KB