7 sierpnia 2019

Konsultacje społeczne Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło proces konsultacji społecznych Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Etap konsultacji społecznych dokumentu potrwa do 20 sierpnia 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania ewentualnych uwag bezpośrednio do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Poniżej przekazujemy link do strony, na której został zamieszczony dokument wraz z wymaganym formularzem zgłaszania uwag.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/umowa-partnerstwa-na-lata-2021-2027-zalozenia/

Na stronie zostały zamieszczone również prezentacje z konferencji otwierającej konsultacje społeczne ZUP, która miała miejsce w dniu 24 lipca 2019 r. w Warszawie.