10 lutego 2021

Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu PIRLS 2021

W dniach od 19 kwietnia do 30 maja 2021 roku w wybranych 150 szkołach podstawowych w całej Polsce odbędzie się międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu (Progress in International Reading Literacy Study), w którym uczestniczą uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej.

Badanie realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych z siedzibą w Amsterdamie. Program uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określeniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, w tym w Polsce.

Badanie PIRLS 2021 w Polsce prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEiN. Informacje o badaniu znajdują się na stronie pirls.ibe.edu.pl oraz www.iea.nl. Dodatkowych informacji udziela zespół PIRLS w Polsce, e-mail: pirls@ibe.edu.pl.