26 czerwca 2019

Minister Edukacji Narodowej ogłasza nabór do IV kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwentów tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia, do przesyłania swoich zgłoszeń. na kandydata do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Formularz zgłoszeniowy kandydata wraz ze szczegółowymi informacjami o naborze został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy