30 marca 2021

Obsługa klientów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w czasie epidemii

W związku z trwającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, kierując się dobrem klientów oraz pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty utrzymuje organizację obsługi dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych. Do odwołania interesanci  przyjmowani są po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty.

Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w trakcie wizyt osobistych.

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Sekretariat – tel. 85 748 – 48 – 48

Szczegółowy wykaz telefonów dostępny tutaj: Wykaz telefonów – Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zawiesza się możliwość dystrybuowania materiałów do szkół za pośrednictwem skrytek znajdujących się w budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa proszę o stosowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego.

  1. Zakrywaniu ust i nosa przy pomocy maseczki.
  2. Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Kuratorium, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji.
  3. Zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.