1 października 2019

Ogłoszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919 – 2019”

Białystok, dnia 30 września 2019 r.

PSP.5563.91.2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
w kraju

 

W dniu dzisiejszym ogłaszam regulamin Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019“. Konkurs organizowany jest we współpracy z Prezesem Polskiego  Komitetu Olimpijskiego, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Prezydentami Białegostoku i Suwałk, Prezesem Podlaskiej Rady Olimpijskiej oraz Dyrektorem Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Wśród celów konkursu jest przede wszystkim uczczenie jubileuszu 100 lat działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.

Serdecznie zapraszam do udziału nauczycieli, rodziców,  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego kraju.

Szczegóły organizacyjne i przebieg – w Regulaminie konkursu.

Załączniki