22 stycznia 2020

Ósmy Kongres Młodych Matematyków Polskich

Informujemy, że w dniach 17-20 września 2020 r. w Łodzi odbędzie się Ósmy Kongres Młodych Matematyków Polskich, którego organizatorami są: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie

W ramach Kongresu uczniowie liceów zainteresowani matematyką będą mieli możliwość wysłuchania wykładów przygotowanych przez wybitnych matematyków, a niektórzy również wygłoszenia własnych referatów.

Zachęcamy szkoły do zapoznania uczniów z programem Kongresu, tym bardziej że przedsięwzięcie stwarza możliwość poszerzenia ich wiedzy matematycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału przedstawicieli szkół w Kongresie, w tym terminu rejestracji i pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem uczniów, będą zamieszczane na stronie internetowej https://8kmmp.math.uni.lodz.pl.