14 sierpnia 2019

Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny

W związku z realizacją inicjatywy Premiera Pana Mateusza Morawieckiego przedstawioną w ramach Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego zapraszamy do udziału w Podlaskim Okrągłym Stole Edukacyjnym.

Nasza debata będzie kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbyły się od kwietnia do czerwca w Warszawie. Tak jak debaty w Warszawie, podlaski stół koncentrować się będzie wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole.

Do udziału w tych rozmowach zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacje pozarządowe działające na rzecz oświaty oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14.00.

Zainteresowane osoby prosimy o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny  będzie do 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.

Informujemy, że ze względu na formułę debaty ilość miejsc jest ograniczona. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymają osoby wyłonione spośród wszystkich zgłoszonych.

Formularz rejestracyjny