11 lutego 2019

Podręczniki dla uczniów niewidomych i słabowidzących

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie do 18 lutego br. zbiera od dyrektorów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących

Załączniki

Pismo do Dyrektorów
Data: 2019-02-11, rozmiar: 78 KB