16 lutego 2021

Podręczniki dla uczniów słabowidzących i dla uczniów niewidomych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i dla uczniów niewidomych. Na rok szkolny 2021/2022 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

  • III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art. 162 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art. 162 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-II branżowych szkół II stopnia, o których mowa w art. 173 i nast. ustawy wprowadzającej
  • III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art. 145 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-III liceów ogólnokształcących dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art. 145 i nast. ustawy wprowadzającej
  • III-IV techników dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art. 152 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-III techników dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art. 152 i nast. ustawy wprowadzającej
  • I-III trzyletnich szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, o których mowa w art. 172 i nast. ustawy wprowadzającej

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej, należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 3 marca 2021 r.

Na stronie https://www.ore.edu.pl/2021/02/zapotrzebowanie-na-druk-zaadaptowanych-podrecznikow-dla-uczniow-slabowidzacych-i-niewidomych-na-rok-szkolny-2021-2022/

zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

Zebrane dane umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z wersji elektronicznych zaadaptowanych podręczników, które są do pobrania w aplikacji ORE „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” adaptacje.ore.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji: panią Sylwią Herod i panią Joanną Różańską

tel. 22 570-83-03,  22 570-83-53