8 kwietnia 2020

Pomoc asystentów cudzoziemców – Fundacja DIALOG

Fundacja DIALOG zaprasza do korzystania z pomocy asystentów cudzoziemców za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).  Asystenci wspierają migrantów przebywających legalnie w Polsce oraz starających się o status uchodźcy. Pomagają w trudnych sytuacjach i wspierają emocjonalnie. Przekazywane są również osobom zainteresowanym informacje dotyczące zasad kwarantanny,  funkcjonowania przy ograniczeniach przemieszczania się oraz wprowadzonych obecnie zmian prawnych dotyczących przebywania cudzoziemców w naszym kraju.

Szczegóły: https://fundacjadialog.pl/asystenci-cudzoziemcow-caly-czas-pomagaja/