19 listopada 2020

Poradnik “Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkół podstawowych)”

Kształcenie na odległość - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkoły podstawowej)

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Znajdziemy w nim wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Przedstawione są  także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

Z poradnika mogą korzystać zarówno rodzice jak i nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. W publikacji znajdują się także porady dotyczące aktywizacji dziecka oraz podpowiedzi, jak w warunkach domowych zorganizować ciekawe eksperymenty, doświadczenia czy rodzinne projekty.

Informacje na ten publikacji można znaleźć również na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-w-klasach-i-iii-szkoly-podstawowej–poradnik-men