26 marca 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty - informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

 

Załączniki

Próbny egzamin ósmoklasisty - informacja MEN i CKE
Próbny egzamin ósmoklasisty - informacja MEN i CKE
Data: 2020-03-26, rozmiar: 155 KB