10 lutego 2021

“Program dla szkół” – zmiany w roku szkolnym 2020/2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

w okresie epidemii COVID-19 do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.

Nowego znaczenia nabrały działania podejmowane na rzecz kształtowania postaw i nawyków prawidłowego odżywiania oraz uświadamianie korzyści płynących z aktywności fizycznej.

Minister Edukacji i Nauki zwraca uwagę na ważną rolę pedagogów, którzy ze względu na czas nauki i zabawy przy komputerze czy tablecie/telefonie, powinni inspirować uczniów i ich rodziców do stosowania w codziennych czynnościach profilaktyki zdrowia.

Powyższej idei służą także działania realizowane w ramach „Programu dla szkół”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki o wsparcie przebiegu Programu, którego celem jest m.in. promocja wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu w załączniku informację Sekretarza Stanu MEiN Pani Marzeny Machałek w zakresie zmian w realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 spowodowanych wprowadzeniem obostrzeń w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

Załączniki